Alla fick kömiljard - utom Uppsala

Landstinget i Uppsala var det enda landsting i landet som inte klarade något av kömiljardens mål förra året. ”Oacceptabelt”, säger landstingsrådet Ludvig Larsson (FP).

11 februari 2013 06:47

Kömiljarden är ett statligt stimulansbidrag som landstingen får om de klarar att ge 70 procent av patienterna besök hos specialist eller behandling inom 60 dagar. De som klarar 80 procent får mera pengar.

Syftet är att sporra landstingen att nå vårdgarantins mål om att ge alla patienter vård inom 90 dagar. Bidraget delas ut per innevånare så det kan blir en hel del miljoner för dem som lyckas. Stockholms landsting fick 166 miljoner, Gävleborg 45 miljoner och Västmanland 38. Medan Uppsala som enda landsting kammade noll.
– Jag ser det som helt oacceptabelt. Kan inte godtas. Men vi har anslagit ytterligare 55 miljoner kronor för att klara kömiljarden i år. Vi har också förstärkt vårdgarantienheten så att de som inte får vård i tid i vårt landsting kan få hjälp att vända sig att andra, säger Ludvig Larsson.

När köerna kommer att vara åtgärdade kan han inte svara på.
– Jag räknar med att vi kommer att klara vårdgarantin under 2013. Men kraven i kömiljarden är tuffare. Jag tror inte vi kommer att klara den innan 2014, säger han.

Hur mycket pengar landstinget missar genom att inte nå målen vet inte Ludvig Larsson. Det är inte heller så lätt att svara på. Den miljard kronor som staten delar ut till landstinget fördelas månadsvis efter prestation. Klarar bara några få landsting kraven så får de mer än om många landsting når miljardmålen. Skulle alla klara målen så skulle landstinget i Uppsala få cirka 35 miljoner kronor.
– Men det viktiga är inte pengarna utan att våra patienter får den vård de ska ha i tid. Kömiljarden är en bonus.

Vad är problemet?
– Vi måste komma till rätta med hur jobbar på våra sjukhus. Vi har fokuserat för dåligt på köerna.

Ni har ju inte pratat om annat är köer sedan valet 2006?
– Politiskt ja. Men vi måste få in det i hela landstingets arbete. Dessutom är det fel att jämföra oss med alla landsting. Som universitetssjukhus med ansvar för regionvård så står många patienter från andra landsting i kö hos oss.

Den höjda effektiviteten inom primärvården är en annan förklaring. Sedan alliansen införde fritt val och etableringsrätt så har tillgängligheten ökat. Det har i sin tur lett till tusentals fler remisser till Akademiska.
– Vi har blivit ett offer för vår egen framgång, säger Ludvig Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!