Åkesson skulle få toppjobb i det tysta

Carola Lemne, ordförande i Uppsala universitets styrelse, har redan försökt övertyga Eva Åkesson att lämna rektorsposten för att söka ett FN-jobb i Paris. UNT kan nu avslöja spelet bakom kulisserna.

17 februari 2014 11:04

Den 3 oktober blir Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, uppringd av Margaretha Fahlgren, vice rektor för humaniora och samhällsvetenskap. Hon har ett uppseendeväckande ärende på hjärtat.

Henry Ohlsson sitter i Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, som så kallad lärarrepresentant och Margaretha Fahlgren vill att han i den rollen ska ha kännedom om vad som försiggått i det tysta under en tid.

– Hon och hennes två vice rektorskollegor Britt Skogseid och Ulf Danielsson hade kontaktat Utbildningsdepartementet för att föra fram ett misstroende mot rektor Eva Åkesson. Jag vet att hon ringde mig den 3 oktober för jag har kvar uppgifterna i min telefon, säger han.

Själv informerades dock inte Eva Åkesson om kritiken mot henne förrän i december. Kontakterna med Utbildningsdepartementet och andra berörda fördes alltså bakom hennes rygg.

Och det var inte bara Henry Ohlsson som fick kännedom om vice rektorernas agerande. Även konsistoriets nytillträdda ordförande Carola Lemne kopplades nu in av vice rektorerna. I december informerade Carola Lemne Eva Åkesson om kritiken, och senare erbjöd Carola Lemne henne en möjlighet att kandidera till ett jobb inom FN-organet UNESCO i Paris.

Att Eva Åkesson fått det här erbjudandet vet Henry Ohlsson. Carola Lemne och vice ordföranden i konsistoriet kontaktade nämligen den 3 februari ledamöterna på telefon. Det här var första gången som styreselmedlemmarna formellt informerades om kritiken mot Eva Åkesson.

Henry Ohlsson berättar hur han fick information uppläst över telefon, dels om att det fanns en spricka mellan vice rektorerna och Eva Åkesson, och dels att Eva Åkessons beretts möjlighet att kandidera till ett jobb vid FN-organet UNESCO i Paris.

– Jag tyckte att det här var väldigt märkligt. Det var inte mycket substans i kritiken mot Eva Åkesson och informationen om jobberbjudandet kändes konstig, säger Henry Ohlsson.

Eva Åkessons kritiker har till UNT tidigare sagt att man av omsorg om henne velat verka i det tysta. Det tror inte Henry Ohlsson på.

– Det är ett obegripligt argument. Jag tycker inte man visat någon omsorg om henne alls, säger han.

En annan som känt till alla invecklade turer och som reagerat mycket starkt mot dem är Helena Danielson, ställföreträdande vice rektor för teknik och naturvetenskap. Hon har sedan i december informerats direkt av sin vice rektor Ulf Danielsson om planerna på att i det tysta få bort Eva Åkesson från universitetet.

– Det här är utpressning. Vice rektorernas kontakter med Utbildningsdepartementet har haft som syfte att skaka fram ett nytt jobb åt Eva Åkesson. Men det fanns en frustration hos Ulf Danielsson mot att det inte gick fortare, säger hon.

Helena Danielson är också skarpt kritisk mot att Carola Lemne först i februari informerade sin styrelse om den ledningsskris som då varit aktuellt i månader.

– Hennes agerande är förfärligt och hon har svikit sin styrelse. Skulle jag sitta där skulle jag vara riktigt förbannad, säger hon.

Till UNT har Eva Åkesson sagt att hon inte tänker avgå. I förra veckan lämnades så ett krav på Eva Åkesson omedelbara avgång in till konsistoriet, underskrivet av vice rektorerna och ett antal andra höga chefer. Kravet ska tas upp som informationspunkt på konsistoriets möte på torsdag. Vid ett extra styrelsemöte veckan därpå förväntas konsistoriet ta ställning till avgångskravet. Det är dock regeringen som kan avsätta en universitetsrektor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!