93-åringar testas i unik studie

Nu ska Uppsalas 93-åriga män hälsotestas i världsunik studie.

23 december 2013 11:31

Resultaten kan ge ny kunskap om hur man ökar sina chanser att få vara frisk och leva länge.

– Från början var vi mest fokuserade på riskfaktorer för ohälsa, men allteftersom åren gått har intresset förskjutits till att studera friskfaktorer bakom ett hälsosamt åldrande, säger docent Lena Kilander, överläkare vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning och huvudansvarig för studien.

Det är den världsunika så kallade Ulsamstudien som går in på sitt 44:e år. När den startade 1970 inbjöds alla 50-åriga män i Uppsala att delta och de har sedan följts upp med ytterligare fem hälsotester och provtagningar ända fram till nu. Av de 2300 män som deltog när Ulsam startade är cirka 350 fortfarande i livet.

– Genom att jämföra resultaten för män som förblivit friska och män som insjuknat i diabetes, hjärtinfarkt, demens och andra sjukdomar har vi fått massor av kunskap om hur blodtryck, blodfetter, fetma, matvanor och andra faktorer i vår livsstil påverkar hälsan, säger Lena Kilander.

Ingen annan hälsostudie i världen har pågått så länge och så brett studerat orsaker till hälsa och sjukdom som Ulsam-studien. 93-åringskollen blir inget undantag när det gäller omfattningar av tester och mätningar som männen genomgår. Hälsokontrollen omfattar bland annat mätning av blodtryck, fett-, urin-, blod- och salivprove, minnestester, test av gång, muskelstyrka i benen och händerna och balansen.

Nytt för i år är att även männens makar eller sambos för första gången inbjuds att delta och genomgå precis samma omfattande test- och frågebatteri.

– Det kommer att ge värdefull kunskap om likheter och skillnader i risk- och friskfaktorer mellan kvinnor och män som uppnått en mycket hög ålder, men också om vilken betydelse ett långvarigt nära förhållande har för hälsan, säger Lena Kilander.

Flera viktiga fynd i Ulsam

Ulsam-studien har under årens lopp gjort många internationellt uppmärksammade forskningsfynd. Dit hör till exempel:

Att höga halter av vitamin A i blodet ökar risken för frakturer.

Att dödligheten stiger både vid låga och höga halter av vitamin D i blodet.

Att högt blodtryck i medelåldern ökar risken för sämre prestationer på minnestester på äldre dar.

Att flitigt kaffedrickande skyddar mot utvecklingen av diabetes.

Ulsam var också en av de första studierna att beskriva hur en kombination av riskfaktorer i form av högt blodtryck, bukfetma, störd omsättning av socker och insulin samverkar i det så kallade metabola syndromet.

Ulsam är engelsk förkortning för Uppsala longitudinella studie kring vuxna män. Sedan starten 1971 har den resulterat i ett 30-tal doktorsavhandlingar och 250 vetenskapliga publikationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross