8,7 miljoner till hjärt-lungforskning

Nio forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset får dela på sammanlagt 8,7 miljoner kronor när Hjärt-Lungfonden delar ut årets anslag på sammanlagt 165 miljoner kronor.

3 januari 2012 10:01

De nio forskarna är Jin-ping Li, Jan Dumanski, Jenny Hallgren Martinsson, Fredrik Palm, Lars Lind, Margareta Emtner, Christer Janson, Per Venge och Carina Blomström Lundqvist. Forskningsprojekten som beviljats anslag gäller bland annat abnorma proteininlagringar i hjärtat, mekanismer bakom astma, andningsbesvär hos ungdomar och nya behandlingar av förmaksflimmer i hjärtat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se