Stopp för bygglovet på Ärna

Bygglovet för en teminalbyggnad på Ärna flygplats upphävs av länsstyrelsen. Nu står hela bygget på spel.

20 november 2015 13:34

Myndigheten anser att byggnadsnämnden i Uppsala hanterade ärendet fel och fattade sitt beslut innan närboende hunnit yttra sig. Bygglovet upphävs därför och sänds nu tillbaka till nämnden som på nytt får ta ställning till ärendet. Beslutet kan innebära slutet för planerna på civil flygtrafik på Ärna. Den rödgröna majoriteten i Uppsala, tillsammans med Centern, är motståndare till planerna:

– Det finns en blocköverskridande majoritet som är väldigt kritisk. Det mesta talar fortfarande emot civil flygtrafik på Ärna, säger kommunalrådet Erik Pelling (S), i en kommentar till länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Myndigheten har hittills inte prövat de invändningar i själva sakfrågan som riktats mot projektet, utan bara konstaterat att det begicks ett formellt fel när bygglovet klubbades.

Det var i december förra året som byggnadsnämnden gav klartecken för en ny terminal för civil flygtrafik på Ärna, samt parkeringsplats och platta för trafikflygplan. Beslutet överklagades av 35 personer som bland annat ansåg att buller och utsläpp talade emot ett bygglov. De ansåg också att nämnden fattat sitt beslut innan yttrandetiden gått ut.

Beslutet fattades av Moderaterna och Folkpartiet i byggnadsnämnden under den borgerliga mandatperioden. Många kritiker till planerna ansåg att beslutet kuppades igenom av nämndens ordförande Liv Hahne (M). Ärendet lyftes in vid sittande bord på mötet, sedan en ledamot från Centerpartiet som inte deltog i sammanträdet ersatts av en FP-ledamot. Centern är motståndare till civilflygsplanerna. Om Centern deltagit i beslutet hade bygglovet inte samlat majoritet.

Liv Hahne försvarade beslutet och hävdade att alla yttranden skulle hinna komma in när protokollet från sammanträdet justerats. Länsstyrelsen slår dock fast att nämnden fattat beslutet innan remisstiden löpt ut och därmed "inte säkerställt att ett fullgott beslutsunderlag förelegat". Myndigheten konstaterar att underlåtenhet att höra berörda personer är ett allvarligt formellt fel enligt plan- och bygglagen.

Kärnfrågan handlar om huruvida det krävs en detaljplan innan terminal och andra anläggningar för trafikflyget byggs på Ärna. Erik Pelling (S), som också är ordförande i plan- och byggnadsnämnden, anser att en begäran från flygplatsbolaget om att få en detaljplan ska prövas seriöst. Han sticker samtidigt inte under stol med att majoriteten inte vill ha någon civiltrafik i Uppsala:

– Uppsala har en civil flygplats och den heter Arlanda. Vi för gärna en dialog med Försvarsmakten om möjligheten att lokalisera andra verksamheter på delar av militärens mark, som kan samexistera med den befintliga militära verksamheten.

Regeringen har tidigare gett miljötillstånd för civil flygtrafik i Uppsala. Kommunen beslutar dock självständigt i frågor om detaljplaner och bygglov.

LÄS MER: Liv Hahne kommenterar

LÄS MER: "Bygglov på Ärna sannolikt felaktigt"

LÄS MER: Stopp för bygglov på Ärna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!