Flera Uppsalabor har överklagat bygglovet och krävt att det upphävs. Några av dem har också krävt så kallad inhibition, ett tillfälligt förbud mot att börja bygga de nya anläggningarna, i avvaktan på att deras överklaganden ska prövas slutligt. Länsstyrelsen i Uppsala slår nu fast att det finns frågetecken angående bygglovet som behöver utredas ytterligare. Myndigheten beslutar därför om inhibition av kommunens bygglov, medan ärendet utreds.

I praktiken innebär det att bolaget som står bakom planerna på civil flygtrafik i Uppsala tills vidare inte får börja bygga terminalen och de andra anläggningar som ingår i bygglovet. Beslutet är en framgång för dem som kritiserat bygglovet:

– Spontant tycker jag det är positivt. Hela processen kring hur bygglovet antogs har varit märklig, jag trodde inte det kunde gå till på det sättet, säger en av de klagande till UNT.

Det var i vintras som kommunens plan- och byggnadsnämnd oväntat tog upp bygglovsärendet till behandling, sedan nämndens dåvarande ordförande Liv Hahne (M) lyft in ärendet på dagordningen vid sittande möte. Genom att Centerns ledamot samtidigt var jävig och inte kunde delta i beslutet fick bygglovet stöd av majoriteten på sammanträdet.

Beslutet väckte upprörda känslor. Kritikerna ansåg att nämndordföranden under kuppartade former drev igenom avgörandet. De pekade också på att remisstiden för närboende ännu inte gått ut. Beslutet överklagades och JO-anmäldes. Justitieombudsmannen beslutade nyligen att inte vidta några åtgärder med anledning av anmälningarna. JO konstaterade bland annat att länsstyrelsen utreder frågan.