Steroider ökar risk för hjärtsjukdom

Män som använder anabola steroider har ökad risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar och dör mångdubbelt oftare i förtid jämfört med Medelsvensken.

12 juni 2015 09:15

Det framgår av en svensk studie, som publiceras i facktidskriften Drug and Alcohol Dependence.

– Den kraftiga överdödligheten kan förmodligen till stor del förklaras av männens livsstil och missbruk även av andra droger. Däremot talar mycket för att den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom är direkt kopplad till steroidmissbruket, säger Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet.

Studien bygger på uppgifter om drygt 2 000 män som en eller flera gånger under en åttaårsperiod testades för anabola steroider vid det nationella dopinglaboratoriet vid Huddinge universitetssjukhus. Testerna, som oftast gjordes på uppdrag av missbruksvården eller polisen, visade att en femtedel av männen hade tagit anabola steroider.

Under de i genomsnitt fyra år som männen följdes upp efter testningarna insjuknade 70 av dem i någon hjärtsjukdom som krävde sjukhusvård. Lika många dog, i flera fall efter att ha tagit överdoser av narkotika eller begått självmord.

Detta är mångdubbelt fler dödsfall än vad man kan förvänta sig i en så ung åldersgrupp. Den stora majoriteten hade ännu inte fyllt 30 år när proverna togs och färre än var tionde var äldre än 40 år.

– Sannolikt är de flesta dödsfallen kopplade till missbruksproblem. Det gäller oavsett om männen tagit anabola steroider eller inte, även om missbruksproblemen verkar ha varit mest uttalade bland männen som använde steroider, säger Ingemar Thiblin.

Däremot tror forskarna inte att ett mer omfattande missbruk av alkohol och narkotika är orsaken till att männen som hade anabola steroider i proverna dubbelt så ofta lades in på sjukhus för hjärtproblem jämfört med resten av männen i studien.

– Snarare stärker det misstankar som länge funnits om att anabola steroider kan orsaka hjärtkärlsjukdom. Det finns till exempel många rapporter om hjärtinfarkt hos unga män som använt anabola steroider, och EKG-studier som påvisat förändringar i hjärtats funktion hos män som länge använt steroider, säger Ingemar Thiblin.

Han framhåller att mycket forskning återstår för att närmare utreda sambanden mellan anabola steroider och hjärt-kärlsjukdom, till exempel i vilka doser och vid hur långvarig användning de skadar hjärtat.

– I vår studie såg vi att hjärt-kärlsjukligheten tenderade att vara högst bland männen som vid flera tillfällen hade testats positiva för anabola steroider. Det pekar på att ju längre tid anabola steroider används, desto större är risken för skador på hjärta-kärlskador, säger Ingemar Thiblin.

<p>Anabola steroider</p>

Ökar produktionen av hormoner

Anabola steroider har fått sitt namn av att de har vävnadsuppbyggande, så kallad anabol, effekt och av att de hör till en grupp ämnen med likartad kemisk struktur, som kallas steroider.

De syntetiska anabola steroiderna har alla konstruerats med det manliga könshormonet testosteron som utgångspunkt. När friska personer tar anabola steroider fungerar de som ett onormalt tillskott till kroppens egen hormonproduktion.

Några kända biverkningar av anabola steroider är finnig hy, impotens och rubbade blodfetter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross