Det statliga forskningsrådet Formas finansierar nu ett projekt som ska få svenska forskare att börja bidra med sina kunskaper till det världsomspännande uppslagsverket Wikipedia. Formas har avsatt 228 000 kronor till satsningen som leds av svenska Wikimedia i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Det är en naturlig del av universitetens verksamhet. Vår tredje uppgift är ju att dela med oss av kunskap, vid sidan forskning och utbildning, säger Olle Terenius som är docent i biologi vid SLU och initiativtagare till projektet.

Redan 2013 inledde han en satsning vid SLU för att sprida kunskap om hur man använder Wikipedia bland sina kollegor. Han kontaktade Wikimedia Sverige, en ideell förening som verkar för att tillgängliggöra fri kunskap, som genast engagerade sig i projektet.

– Vi fick därmed världens första Wikipedian in Academy, en representant för Wikipedia som jobbade hos oss och höll olika kurser och seminarium, säger Tina Zethraeus, kommunikationschef vid SLU.

Nu har alltså projektet fått ett nytt anslag för att utvidga verksamheten. Olle Terenius kommer i samarbete med Wikimedia Sverige att resa runt till olika universitet för att utbilda forskare i bland annat publicering på Wikipedia. Nu kommer även Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Statens veterinärmedicinska anstalt att ingå i projektet.

– Det är en viktig satsning eftersom det är Wikipedia som de flesta använder för att hitta information. Forskare har mycket text färdig att bidra med, till exempel sammanfattningar av avhandlingar och pressmeddelanden. Dessutom finns det mycket kunskap som kan användas för att rätta befintliga artiklar och ange korrekta källor, säger Olle Terenius.