Skolfotoföretag aktivt i Uppsala anmäls

Föräldrar anmäler företag som tar skolfoton och de allra flesta anmälningarna gäller företaget Fovea. Trots att Fovea infört förbättringar håller de inte måttet, enligt Konsumentverket.

2 oktober 2014 13:12

Förra året fick Konsumentverket in 40 anmälningar mot skolfotoföretag. Tre fjärdedelar gällde Fovea, ett bolag med huvudkontor i Göteborg som nu i höst tagit elev- och klassfoton vid skolor i Uppsala. Sedan i fjol har företaget genomfört flera förbättringar, men nu när anmälningarna börjar strömma in igen är det återigen Fovea som de flesta gäller.

– Hittills i höst är anmälningarna elva stycken, varav sju gäller Fovea, och de väntas bli fler, säger Niclas Ernebratt, jurist på Konsumentverket.

Sedan 2010 har anmälningarna stadigt ökat i takt med att skolfotoföretagen gått över till beställningar via webbsidor. Utöver Fovea rörde förra årets 40 anmälningar sex andra företag, men de fick bara en till tre anmälningar vardera. Klagomålen gäller uteslutande otydligheter när man ska beställa bilderna.

– Främst handlar det om att konsumenten inte är medveten om att ha beställt hem bilder och blir överraskad när det kommer hem ett bildpaket. Konsumenten blir missnöjd och vill inte behöva skicka tillbaka något, säger Niclas Ernebratt, jurist på Konsumentverket.

Tidigare kritik har bland annat gällt så kallad negativ avtalsbindning, som innebär att man beställer standardpaketet automatiskt bara genom att logga in. Det är borttaget. I Konsumentverkets nya granskning har de däremot kommit fram till att webbsidan fortfarande är rörig och otydlig. Bland annat är texten där det står att man beställer hem standardpaketet så liten att många inte har läst den.

– Strax efter det står Foveas villkor med större stil och en knapp där man ska trycka om man accepterar och vill gå vidare. Det betyder att man beställer hem bilder och det är många inte medvetna om. De upplever att de bara godkänt villkoren. Enligt lag ska det tydligt framgå när en knapptryckning innebär en beställning som medför betalningsförpliktelser, säger Niclas Ernebratt.

Foveas vd Patrik Nilsson berättar att företaget efter förra höstens anmälningar har lagt ner ett omfattande arbete på att förenkla och förtydliga beställningsprocessen. Han hävdar att de numera uppfyller alla konsumentkrav med råge och tillbakavisar kritiken i anmälningarna.

– Vi arbetar i dag med tydliga beställningar, rätt till avbeställning inom en viss tid och hela 17 dagars öppet köp med portofri returrätt efter hemleveransen. Vi tycker att vi har branschens bästa erbjudande och vi följer nuvarande lagstiftning, säger han.

Vill ni att folk ska beställa hem bilder av misstag?

– Eftersom vi står för returportot så vore det inte särskilt affärsmässigt att producera bildprodukter som sedan returneras, svarar Patrik Nilsson.

Foveas advokat Peter Hellman hävdar att Konsumentverkets nya ärenden är uppföljningar av tidigare ärenden, men det stämmer inte enligt Konsumentverkets jurist Niclas Ernebratt.

– Höstens hittills sju anmälningar mot Fovea är nya, säger han.

Fovea uppger att de fotograferade 140 000 barn förra året och att de i år fotograferar 250 000 barn.

Är inte antalet anmälningar få med tanke på hur många barn som fotograferas?

– Generellt är det inte en jättestor mängd, men anmälningarna mot Fovea sticker ut i sammanhanget och man vet att det finns ett mörkertal. Alla anmäler inte, svarar Niclas Ernebratt.

Hans råd till föräldrar är att noggrant läsa igenom all information på webbplatsen, framför allt i anslutning till knappar som man ska klicka på.

Fakta Regler för elevfotoföretag

Fovea är en av 23 medlemmar i Sveriges elevfotografers riksförbund, SER, och förbinder sig därmed att följa deras riktlinjer. Se www.elevfoto-org.se. Konsumentverket försöker vid en anmälan nå en lösning genom kommunikation och frivilliga rättelser. Ytterst kan de tvingas vidta rättsliga åtgärder som i slutändan kan resultera i vite på 400 000–en miljon kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander