Enligt domstolen är bevisningen inte tillräcklig för en fällande dom. Mannen, som är i 40-årsåldern, dömdes i höstas mot sitt nekande av Uppsala tingsrätt för ett 20-tal fall av sexuellt övergrepp mot en flicka i mannens familjekrets. I fyra fall bedömdes övergreppen som grova. Straffet blev tre års fängelse. Enligt flickans berättelse pågick övergreppen under flera års tid. Mannen nekade till att det alls förekommit några sexövergrepp eller sexuella närmanden.

40-åringen överklagade domen till Svea hovrätt som nu friar honom från samtliga åtalspunkter. Hovrätten instämmer i och för sig i tingsrättens uppfattning att flickans berättelse är mer trovärdig än mannens. Men samtidigt konstaterar domstolen att flickan lämnat olika uppgifter om övergreppen till vittnen och vid rättegången.

Vittnesmålens bevisvärde är dessutom mycket begränsat, enligt hovrätten, bland annat eftersom de inte stöds av någon ytterligare utredning om flickans situation. Slutsatsen blir att det inte är ställt utom rimligt tvivel att mannen begått gärningarna. Han slipper nu fängelsedomen och behöver inte heller betala 230 000 kronor i skadestånd till flickan.