När många mjölkbönder tvingas lägga ned går sju Upplandsbönder mot strömmen och producerar mjölk från närområdet.
- Suget efter närproducerat har gjort den här satsningen möjlig. Vi vill producera mjölk med omsorg om miljön och djuren, säger Henrik Johannson, ordförande i Sju gårdar som den nya föreningen kallar sig.
Siktet är inställt på att bli de första i landet som kan klimatmärka sin mjölk.
Föreningen samarbetar med Gefleortens mejeri i Gävle och med Milko.