Så tystades Livets Ord-medlemmen

Pensionerade pastorn Robert Ekh har behållit sin kritiserade pensionsförmån från Livets Ord. I dag kan UNT visa hur han effektivt tystat medlemmar med kritiska frågor.

2 januari 2015 10:53

Det är 2009 och ett församlingsmöte har nyligen hållits på Livets Ord. För första gången har årsredovisningen gåtts igenom med medlemmarna. En välkommen nyordning, tycker medlemmen Bengt.

Men, på mötet tilläts enligt honom inga frågor. Därför skickar han ett mejl till Livet Ords ledning med en rad frågor om lönenivåer, ersättningar, förmåner och pensionsavtal för ledningen och Ulf Ekmans familj. Bengt är dock inte nöjd med svaret han får från ekonomichefen, framför allt inte när det gäller ledningens pensioner, och skriver ett nytt mejl med preciserade frågor. I retur kommer ett svar från andrepastorn Robert Ekh som suttit i Livet Ords styrelse sedan församlingens begynnelse.

”Som din pastor blir jag både beklämd och undrande över hur det står till med dig”, skriver Roberth Ekh och påpekar att det enligt Bibeln framförallt är herdarna och ledningen i församlingen som ska vaka över fåren och deras väl, inte tvärtom.

I egenskap av Bengts själasörjare ifrågasätter han sedan Bengts attityd: ”Var är din överlåtelse och din passion? Är den i att arbeta för att dra människor till församlingen? /.../ Talar du väl om dina bröder, inklusive ledningen, i församlingen?”.

Roberth Ekh frågar också vad Bengt gör för att omvända kritiker. Bengt har tidigare hört någon använda uttrycket ”Knutby-varning” om Livets Ord. Enligt Robert Ekh är det en anklagelse om att grova brott kan ha förekommit och en kränkning av oerhörda mått. ”Hur handskas du med det? Försöker du hjälpa den personen till rätta, eller tiger du medgivande?” frågar Robert Ekh.

När UNT nu kontaktar Bengt i dag är hans reaktion på brevet fortfarande mycket stark.

– Att en pastor kan skriva så här till en medlem är helt uppåt väggarna. Det är ett väldigt, väldigt fult sätt att tysta kritiker.

Om Robert Ekh verkligen varit så intresserade av Bengts andliga liv hade han rimligtvis som själavårdare sökt upp honom för ett personligt möte, menar Bengt.

– Men jag har inte hört något mer på de sex år som snart gått.

UNT har låtit religionsvetaren Christer Hedin från Stockholms universitet läsa Robert Ekhs brev. Han ser brevet som ett effektivt sätt att tysta kritiker med hjälp av bibliska anspelningar.

– Det är att omyndigförklara människan genom att skriva på det här sättet och påpeka att man är ens själasörjare och goda herde och att man ska överlåta sig, säger Christer Hedin.

Han reagerar också mot Robert Ekhs resonemang kring dem som utfärdat ”Knutby-varning.”

– Varningen är ju befogad. Helge Fossmo använde liknande formuleringar för att få barnflickan att agera, säger han som dock tror att parallellen till Knutby inte dras på grund av risken för brott, utan för den maktkoncentration som han menar rått i båda församlingarna.

– Det är så toppstyrt, och man betraktar sig som Guds redskap.

Han förvånas inte över tonen i brevet. Han har hört den förr i berättelser från medlemmar som till sist lämnat Livets Ord. Men många är så inlåsta i församlingen att de inte kan bryta med den, menar Christer Hedin.

– Det vanliga är att man blir tyst. Så småningom kanske man dunstar bort från församlingen.

I ett meddelande till församlingen har den ursprungliga styrelsen med bland andra Ulf Ekman och Robert Ekh nyligen förklarat att det ”var formellt felaktigt” att besluta om sina egna pensionsförmåner, men att man inte visste det utan litade på andras ord. Robert Ekh har trots det meddelat att inte tänker bryta uppgörelsen, till skillnad mot övriga.

Bengt tycker att Livets Ord måste gå till botten med hur ekonomin skötts.

– Man borde ta in en oberoende revisionsfirma som får gå igenom allt. Så länge man inte gör det kan det ju verka som att det faktiskt finns saker som man vill dölja.

Bengt heter egentligen något annat.

<p>Detta har hänt Pensionsavtal fällde Ulf Ekmans son</p>

Den 28 november avslöjade UNT att Ulf och Birgitta Ekman skulle få förmåner från Livets Ord livet ut, trots att de lämnat församlingen för katolska kyrkan. Även övriga personer i den ursprungliga styrelsen omfattades av förmånerna. Samtliga var med och tog besluten om sina egna pensionsförmåner.

I en dementi förnekade senare Livets Ord att paret Ekman fått ersättning. Men ett par dagar senare medgav församlingen att Ekmans fått utbetalningar ända till och med november.

Nu har vd:n och styrelseordföranden, Jonathan Ekman, Ulf Ekmans son, tagit time out från alla uppdrag.

Alla som omfattades av förmånerna, förutom Robert Ekh, har meddelat att man inte kommer att ta ut dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri