Rödgröna lovar bättre ekonomi och psykvård

Minusresultat väntar landstinget i Uppsala län. Men någon skattehöjning är inte aktuell. Det stod klart när de rödgröna presenterade sitt majoritetsprogram.

18 november 2014 07:51

Det var en, vad landstingsråden kallar, enig rödgrön majoritet som på tisdagsförmiddagen presenterade sitt majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län kommande mandatperiod.

Börje Wennberg (S), nytt finanslandstingsråd, inledde med att påpeka att de tar över i ett tufft läge med långa vårdköer och vacklande ekonomi. Till exempel väntar Akademiska sjukhusets underskött uppgå till närmare 300 miljoner i år. Det blir också majoritetens största utmaningar under mandatperioden.

– En tydlig ambition från vår sida är att vi fixar två saker, och det är vårdgarantin och att vi får ordning och reda på ekonomin där vi kan presentera svarta siffror i stället för röda, säger Börje Wennberg till UNT.

Enligt budget räknade landstinget i år med att gå plus 68 miljoner, men enligt en ny prognos kommer de i stället att gå back 118 miljoner kronor.

Att höja skatterna är i dagsläget inte aktuellt. Det skulle vara att ”blåsa faran över”, enligt Börje Wennberg. I stället vill de rödgröna få kontroll på kostnadsutvecklingen i landstinget.

– Jag utesluter inte att vi behöver höja skatten. Men det finns inget egenvärde i att vare sig höja eller sänka den, säger Börje Wennberg.

Han menar att när de väl fått kontroll över kostnaderna är det behovet som får styra.

Förra veckan skrev UNT om att den nya majoriteten vill sänka kostnaderna för UL:s länskort, från dagens 790 kronor till 500 kronor år 2016. Detta lyftes igen på tisdagen och Bertil Kinnunen (S), ny ordförande för kollektiv- och trafiknämnden, påpekade att prissänkningen är ett steg mot att klara av klimatomställningen.

Satsningar på psykvården är också att vänta, enligt de rödgröna. De föreslår bland annat att det ska tas fram en handlingsplan för arbetet mot psykisk ohälsa inför 2016.

Malena Ranch (MP), förste vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tycker att det finns mycket som kan bli bättre, och hänvisar till UNT:s granskning av psykvården.

Enligt henne är det centrala i frågan att man stärker primärvården.

– Som patient ska man kunna få hjälp redan på vårdcentralen. Problemet i dag är att man bland annat inte har tillräckligt med psykologer och att patienterna i stället måste söka sig till specialister. Det vi vill göra är att stärka upp redan på primärvården, säger Malena Ranch.

På frågan om det var något varje enskilt parti var särskilt nöjd med att få igenom i programmet poängterade samtliga landstingsråd att programmet var gemensamt framtaget och att det finns en enighet inom majoriteten, vilket är en förutsättning för ett bra samarbete.

Vissa saker har dock fått prioriteras före annat.

– Jag hade gärna sett att vi kan ge gratis sjukvård för 85 år och äldre. Men vi hade inte utrymme för det och har till exempel fått prioritera fri sjukvård för barn upp till 20 år i stället, säger Börje Wennberg.

Budgetarbetet pågår ännu och när den är färdig är ännu oklart. Delar av Alliansens budget kommer fortsätta att gälla, men de rödgröna hoppas att större delen av den kommer att ha korrigerats till årsskiftet.

Rödgröna vill bland annat...

Avveckla beslutade och inte genomförda vårdvalssystem inom specialistskuvården

Uppnå och bibehålla vårdgarantin under mandatperioden

Genomföra försökvsverksamhet med Äldrevårdscentraler

Säkerställa att det öppnas en vårdcentral i Stenhagen

Primärvården ska HBTQ-certifieras

Sänka kostnaden för länskort till 500 kronor från och med 2016

Prioritra byggnation av stationslägen i Vänge, Järlåsa och Vittinge, samt eventullt Librobäck

Genomföra en förstudie av järnväg mellan Enköping och Uppsala

Se över kostnaden för byggnation av bussdepåer, bland annat den i Fyrislund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Meijer