Oro på SLU efter Trumps seger

Forskarvärlden bekymras av klimattvivlaren Donald Trumps valvinst. ”Den allmänna forskningsutvecklingen är väldigt beroende av förutsättningarna i USA” säger Erik Fahlbeck, vice rektor vid SLU.

10 november 2016 19:06

Efter att Donald Trump tagit hem det amerikanska presidentvalet uttryckte flera Uppsalapolitiker en oro för hur SLU och Uppsala universitet kan komma att påverkas.

Trump har bland annat gjort sig känd för att ha kallat klimatvetenskapen för en bluff och för att ha hotat med att riva upp Parisavtalet.

Flera medier har efter valutgången belyst oron inom forskarvärlden. I och med valet får även republikanerna egen majoritet över både senaten och representanthuset, vilket kritiker varnar för kan innebära en politisering av forskningen.

– Jag delar oron i väldigt hög utsträckning. Inom klimatarbetet är det så mycket som bygger på internationella relationer och långsiktigt förtroendeskapande, säger Erik Fahlbeck, vice rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För SLU är klimatrelaterade frågeställningar relevanta för en stor del av verksamheten och ett större antal forskare jobbar både nationellt och internationellt utifrån dessa.

– Det är oroande om den nya administrationen gör så mycket som en bråkdel av det vi uppfattat att Donald Trump talat om. Avsteg från internationella överrenskommelser kommer att bli oerhört problematiska. Vi är jättebekymrade över USA:s fortsatta inställning till det internationella klimatarbetet, säger Erik Fahlbeck.

USA betraktas som en mycket stark akademisk nation. Inom de forskningsområden som är stora vid SLU har landet många betydelsefulla forskarmiljöer, även om SLU inte har en hög andel forskare som finanseras genom samarbeten med USA.

– Dessa miljöer bidrar till att utveckla vår forskning genom olika typer av samarbeten och kontakter. Därför skulle förstås våra förutsättningar påverkas, kanske inte i det korta perspektivet men definitivt i det långa, säger Erik Fahlbeck.

Enligt Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, är det svårt att veta vad Donald Trump vill.

– Det spekuleras i om USA kommer dra sig ur Parisavtalet, men det är väldigt oklart. Trump har sagt väldigt många olika saker och har många olika inställningar i frågor, man får helt enkelt avvakta och se. Men händer sådana saker kan det få konsekvenser för specifika områden där den amerikanska staten satsar mycket pengar, säger Dag Blanck och fortsätter:

– Men jag tror att effekterna, i alla fall initialt, blir ganska begränsade. Den amerikanska universitetsvärlden är så pass stark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!