Oppositionen stöttar nedläggning av gymnasieskolor

13 april 2015 14:15

– Vi skulle givetvis vilja slippa nerläggning av någon skola och utbildning, men vi är alla eniga om att detta behövs, säger Marta Obminska, kommunalråd och andre vice ordförande i utbildningsnämnden (M).

Beslutet om att GUC och Bolandgymnasiet kommer stänga till sommarlovet 2017 är ett gemensamt blocköverskridande beslut. Tidigare har kommunen meddelat att gymnasieskolan i Uppsala riskerar ett underskott på 100 miljoner 2018 om inget görs. Förra året landande underskottet för gymnasieskolor på 54 miljoner kronor och nu har beslut tagits om att flytta Bolandgymnasiet och GUC. Några av utbildningarna kommer flytta och andra kommer att försvinna helt.

Frisör- och stylistutbildningen är en av utbildningarna som kommer att läggas ner redan nu till hösten. Även flygteknikutbildningen på Bolandgymnasiet kommer att läggas ner, ett beslut oppositionen inte är överens med majoriteten om.

– Vi är kritiska till majoritetens beslut gällande flyteknikutbildningen. Den håller hög kvalitet och är integrerad med arbetsmarknaden. Vi tycker man borde satsa på den snarare än att lägga ner den, säger Anna Manell, vice gruppledare och ledamot i utbildningsnämnden (FP).

Förutom flygteknikutbildningen så håller oppositionen inte heller med majoriteten gällande beslutet att ta bort ersättning till utlandsskolor och ersättning till samordning av lärlingsutbildningen.

– De stora besluten majoriteten har fattat tycker vi är rimliga. Men vi hade prioriterat annorlunda när det kommer till vissa punkter helt enkelt, säger Anna Manell (FP).

Anna Manell påpekar även att Alliansens budget hade velat ge skolan 11 miljoner kronor mer än majoritetens budget.

Marta Obminska menar dock att det finns positiva saker med en flytt av utbildningar från bland annat Bolandgymnasiet till Jällagymnasiet.

– Bolandsgymnasiet har haft övervägande killar och Jällagymnasiey övervägande med tjejer. Det blir bättre dynamik om man blandar de olika grupperna. Dessutom kan det ge Jällagymnasiet en ny profil och locka fler elever till utbildningarna där, säger Marta Obminska (M).

Målet med nedläggningen av gymnasieskolorna är att få bort de 1400 platser som står tomma. Enligt Marta Obminska kommer dock inga fler gymnasieskolor tvingas att läggas ner.

– Den information jag har fått är att detta är de enda nerläggningarna som kommer att göras. Förhoppningsvis kommer vi sedan gå plus minus noll så att vi kan börja prata om satsningar i stället för nerskärningar, säger Marta Obminska, kommunalråd och andre vice ordförande i utbildningsnämnden (M).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicole Gustafsson