Leif Stål, ordförande i bolaget Uppsala golfcenter som ägs av Kåbo golfklubb är försiktigt positiv.

– Jag tror att vi är nära nu och hoppas verkligen det blir av. Jag har jobbat i femton år för det här, säger han.

Han står på den plats där klubbhuset kommer att ligga - en del av Stabbyfälten söder om Rickomberga. På gärdena bakom honom ska golfbanan byggas.

Artikelbild

| Nio hål. Leif Ståhl har lagt fram många banförslag. Här är det senaste.

– Vi planerar dessutom en kombinerad anläggning för hotell och konferens där också vårt klubbhus och parkeringar ska finnas, säger Leif Ståhl.

Vid Uppsala kommun jobbar planarkitekt Elin Eriksson med projektet tillsammans med Jonas Svensson från exploateringsverksamheten. Till våren ska de ha ett granskningsförslag klart för politikerna att ta ställning till.

Golfbanan ska ligga på båda sidor om Bärbyleden. Samtidigt får den inte blockera framkomligheten för friluftslivet. Därför finns två stora gröna områden undantagna på båda sidor vägen. De binds samman av en bred grön korridor där allmänheten kan passera.

– Utöver det ska fem större och mindre åkerholmar sparas. Där ska bara utslagsplatser få finnas, säger Elin Eriksson.

Artikelbild

| Nio hål. Leif Ståhl har lagt fram många banförslag. Här är det senaste.

Kommer alla som vistas i området att kunna känna sig trygga?

– Ja. Under hösten har vi arbetat mycket med säkerheten kring banan. Trafikverket kräver ett säkerhetsavstånd på 50 meter på båda sidor om Bärbyleden. Men det måste också vara säkert för andra som vistas i området. Det går att påverka med banans utformning, säger Elin Eriksson.

Artikelbild

| Leif Ståhl tror att golf och annat friluftslilv ska kunna samsas i Stabby.

Genom att lägga bunkrar och vattenhål, ställen som golfare helst vill undvika, mot Bärbyleden eller områdets gångstråk så kommer spelet att styras bort därifrån. Utslagsplatserna kan läggas i vinklar som motverkar att bollar hamnar bland bilarna.

– Det är väldigt komplicerat att anlägga en golfbana där det samtidigt ska finnas plats för så mycket annat. Skulle det visa sig att det inte räcker så får man sätta upp skyddsnät, säger Elin Eriksson.

Artikelbild

| Öde Rosendal. Kåbo golfklubb har ingen bana i dag. Tidigare höll klubben till på Rosendalsfätet.

Men bygget kommer att kostar stora pengar. Leif Ståhl räknar med att klubben måste betala mellan 800 000 och 1 000 000 kronor per hål. För en niohålsbana innebär det en investering på sju till nio miljoner kronor. Bygget av konferensanläggning kan kräva investeringar på upp emot 100 miljoner. Samtidigt har klubben betydligt färre medlemmar idag än tidigare.

– Men en grupp på fyra medlemmar kommer att ställa upp och finansiera konferensanläggningen. De ska också garantera ekonomin för bygget av golfbanorna. Vi drar inte i gång utan att ha ekonomin garanterad, säger han.

Vore det inte bättre att gå ihop med någon annan klubb?

–  Precis som när vi var på Rosendalsfältet så vänder vi oss i första handtill ungdomar. De ska lätt kunna ta sig till golfbanan. Man ska inte behöva ha bil, säger Lars Ståhl.

Politiskt verkar de flesta partier i Uppsala vara positiva till att Stabbyfältet viks för golfen. Den lokala föreningen Gröna sköna Stabby ska inte heller har något emot planerna.

Föreningen Vårda Uppsala hade dock helst sett att Stabbyfälten blivit ett öppet friluftsområde nära centrum.

–  Allt behöver inte parkifieras och det blir det med golfen, säger Anna Nilsén från föreningen.

LÄS MER: Splittring om golfplaner i Stabby

LÄS MER: Nya bostäder på golfklubbens gamla bana