M vill ha fler vuxenutbildningar

Fler utrikesfödda skulle få jobb om kommunen erbjöd fler utbildningar inom bygg och fordon. Det anser Moderaterna som vill se fler vuxenutbildningar i Uppsala län.

23 november 2015 08:07

Fler utrikesfödda skulle få jobb om kommunen erbjöd fler utbildningar inom bygg och fordon. Det anser ­Moderaterna som vill se fler vuxen­utbildningar i Uppsala län.

Enligt Moderaterna lever 24 000 personer i Uppsala län i utanförskap, trots att de är i yrkesför ålder.

– Gör vi inget åt utanförskapet så finns det en risk att det blir permanent, ­säger Jessica Roswall (M) från Enköping.

Hon och riksdagsledamöterna Marta Obminska och ­Ulrika Karlsson hade med sig ett program för hur utanförskapet ska minskas. De talade om den pågående flyktingströmmen och vikten av att få fler utrikesfödda vuxna ut i arbetslivet.

Förslag på en skat­telättnad för den som tar jobb med små inkomster ska få fler att gå från försörjningsstöd till arbete. En första jobbet-anställning ska ge individen möjlighet att under 18 månader visa vad man går för. Vidare tycker partiet att arbetsgivaravgifter ska sänkas, rot ska behållas och rut utvecklas.

Allt ingår i ett reformpaket på 14 miljarder kronor som ligger i Moderaternas budgetförslag i riksdagen.

– Det är ofta människor med utländsk härkomst som driver företag inom rut-sektorn. Där finns ofta det första jobbet för många, särskilt för unga människor, utrikesfödda och långtidssjukskrivna, säger Ulrika Karlsson.

Hon riktade kritik mot att Uppsala kommun inte satsar på vuxenutbildningar inom bygg- och fordonssektorn.

Varför gjorde inte­ ­Moderaterna det när ­alliansen styrde Uppsala?

– Vi vill göra det nu och blickar framåt. Men vi kan vara självkritiska. Vi borde ha gjort det.

Medan en byggelev i en angränsande sal tränade på att spackla, lyfte de tre moderatpolitikerna fram vikten av att hitta fler utbildningsvägar för dem som nu kommer till Sverige. Rektorn för Yrkes­plugget, Björn ­Wallqvist, framhöll att 1,5–2 års utbildning skulle kunna göra fler vuxna till yrkesförare, motor­mekaniker och byggnadsarbetare. Men det krävs att kommunen tar ett beslut om en sådan utbildning.

– Vuxna ringer mig om det varje vecka, de vill gå utbildningar för att bli bilmekaniker, plattsättare och golvläggare. Men kommunen ­driver inte sådana utbildningar i egen regi och har inte gjort någon upphandling av en ­sådan utbildning.

Vuxenutbildning finns redan och det kommer mer nästa år. Det säger Ulrik Värnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

- Redan idag kan man läsa fordonsprogrammet som vuxenutbildning på Bolandgymnasiet och nästa år blir det också möjligt med bygg. Då utökar vi med utbildningar mot offentlig sektor som äldreomsorg och barn- och fritid. Man kommer också att kunna utbilda sig inom Komvux i bristyrken som kock, betongarbetare och kranförare, säger han.

Utbildningarna ska dock kombineras med traineeplatser och de som antas måste ha en arbetsgivare som är villig att göra en anställning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson