Om vissa symptom upptäcks hos ett spädbarn, exempelvis blödningar i ögonbotten, kan man dra slutsatsen att någon skakat barnet kraftigt. Ungefär så lyder teorin bakom skakvåld mot barn.

I en rad länder har fäder dömts till fängelse för att ha skakat sina barn till döds. Papporna har nekat men domstolarna har lyssnat till de medicinska experter som förespråkat skakvåldsteorin.

Vissa läkare har dock påpekat att det kan ha funnits alternativa förklaringar till skadorna hos barnen, exempelvis sjukdomar.

Under ett par år har teorin granskats av en expertgrupp vid SBU, Statens beredning för social och medicinsk utvärdering. I den rapport som presenterades under onsdagen hävdar SBU-experterna att det finns svagt vetenskapligt stöd bakom skakvåldsteorin.

Vid barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset tas barn emot vid misstankar om misshandel. Läkaren Gabriel Otterman, tidigare chef för barnskyddsteamet, har varit en stark förespråkare för skakvåldsteorin.

Gabriel Otterman har fört fram att ett ifrågasättande av teorin innebär ett förnekande av barnmisshandel och att de som tvivlar på diagnosen kan jämföras med dem som tvivlar på klimatförändringarna.

Han har även vid misshandelsmål i domstolar intygat att skadorna hos barnen starkt tyder på de utsatts för våld. Detta har lett till ett ifrågasättande av barnskyddsteamet.

Vivianne Macdisi (S), landstingsråd i Uppsala, säger att Akademiska sjukhuset måste säkerställa så att slutsatserna från SBU-rapporten blir vägledande. Hon tillägger att hon som politiker inte vill kommentera Gabriel Ottermans medicinska bedömningar utan att den typen av frågor ska hanteras av sjukhuset.

Jonas Segersam, ordförande vid Riksförbundet för familjers rättigheter, RFFR, anser att flera av föreningens medlemmar dömts till fängelse på felaktiga grunder.

– Akademiska sjukhuset bör fundera på vad rapporten innebär för barnsjukhuset och utvärdera i hur många fall det ställts felaktiga diagnoser.

Jonas Segersam uppger att det var under sin tid som landstingsråd för Kristdemokraterna i Uppsala han först kom i kontakt med frågan.

– Tack och lov kom Högsta domstolen med en prejudicerande dom 2014 där man underkände de så kallade vetenskapliga bevisen för teorin bakom skakvåld.

I en skriftlig kommentar till UNT skriver Christophe Pedroletti, verksamhetschef vid Akademiska barnsjukhuset, att "Barnskyddsteamet ska i sitt arbete beakta de slutsatser som SBU-rapporten anger"

Vidare skriver han att: "Som chef för Akademiska barnsjukhuset och själv barnläkare står jag fast vid uppfattningen att vi i sjukvården kontinuerligt måste handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Innan SBU-rapporten kom arbetade barnskyddsteamet i Uppsala efter de riktlinjer Barnläkarföreningen i Sverige förordat. Både undertecknad och Barnläkarföreningen välkomnade en förnyad systematisk genomgång av aktuellt evidensläge".