I slutet av september beviljades organisationerna 550 000 kronor för samma ändamål.

Det innebär att de fått medel för att kunna driva Crossroads och ett härbärge för EU-migranter under vinterhalvåret på samma sätt som förra året.

Livets ord har en mindre kostnadsökning jämfört med förra året på grund av ökad bemanning nattetid, av säkerhetsskäl.

Nämnden ska dock utreda hur stödet kan se ut under­ resten av året.

– Härbärget har vi bara under vintertid så vi ska titta på om det är möjligt att öka antalet uppställningsplatser sommartid eller om det är andra insatser som behövs, säger nämndens ordförande Ingrid Burman (V).

Än så länge är inte plats­erna på härbärget full­belagda. Kommunstyrels­en har anslagit 1,2 miljon­er kronor under 2016 för insats­er till EU-migranter.