Ingen egen plats för EU-migranter

Det var i augusti 2015 som planerna på att erbjuda EU-migranter en egen uppställningsplats presenterades. Nu skrotas idén och istället ska fokus ligga på dagverksamhet och sociala åtgärder.

20 maj 1916 09:52

I ett nytt förslag från kommunstyrelsen ska härbärget och dagverksamheten på Crossroads drivas året runt, så länge behovet finns. Kommunalråd Ilona SzatmariWaldau (V) säger i ett pressmeddelande att de vill skapa förutsägbarhet och möjligheter för att utveckla arbetet för denna grupp av människor.

LÄS MER: "EU-migranter kan få hem i Librobäck"

LÄS MER: "Vi har börjat skissa på en idé"

I kommunstyrelsen förslag föreslås att socialnämnden ska få ansvar över driften av verksamheterna. Kostnaden för att utöka verksamheten beräknas bli två miljoner kronor. Samtidigt föreslås det att Socialnämnden ska få ett uppdrag att utveckla verksamheten med fokus på uppsökande av särskilt utsatta barn.

I arbetet ingår också att kommunen ska utreda förutsättningarna för en samverkan mellan Uppsala och EU-migranternas hemländer, för att kunna bidra med en utveckling bort från tiggeri och extrem fattigdom.

LÄS MER: "Kan vara att särbehandla EU-migranter"

Enligt polisens uppgifter finns det mellan 120 och 150 kända EU-migranter i Uppsala och ungefär 20 barn i åldersspannet 1,5 år till 18. Dessutom finns ett 50-tal personer med okänd övernattningsplats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Bertzell