Hur mycket cykelstad är Uppsala?

Cykellopp och åtgärdsprogram för bättre stadsluft. Kommunen kallar Uppsala för cykelstaden, men vissa tycker annorlunda.

– Uppsala är en bilstad som det går att cykla i, säger Björn Engström, ordförande i Cykelfrämjandet.

7 maj 2014 16:42

Idéerna är många när det kommer till vilka åtgärder som ska gynna cyklande i Uppsala.

I helgen ordnas UNT bike weekend och Skandisloppet. Tidigare i veckan lades det fram ett åtgärdsprogram för kommunstyrelsen med syfte att förbättra Uppsalas luftkvalitet genom bland annat utökat cyklande.

Det händer mycket på cykelfronten just nu, men Cykelfrämjandets ordförande Björn Engström tycker att det går för långsamt. Han pekar mot Västra Ågatan och de bilar som står i kö vid korsningen vid Nybron.

– Förut var det enkelriktat, men sedan en tid tillbaka har man öppnat för biltrafik i båda riktningar. Det gör att det blir mer trafik och mer buller. Dessutom stjäl bilarna mycket plats från oss cyklister.

På Östra Ågatan försöker en bil komma fram mellan fotgängare och cyklar.

– På den här gatan tycker jag personligen inte att vi ska ha bilar överhuvudtaget. Dessutom har man lagt kullersten på cykelvägen så att alla cyklister cyklar upp på trottoaren istället, säger Björn Engström.

Stefan Hanna (C) som är ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden menar att kommunen har många planer på att underlätta för Uppsalas cyklister.

– Det finns ju vissa politiker som vill förbjuda bilar helt i innerstan. Något sådant finns det inte stöd för i alliansen. Men vi har många satsningar på cykelvägar och cykelparkeringar, säger han.

Även evenemang så som Skandisloppet tror han kommer att gynna cyklandet i staden.

– Det handlar om att göra något för cykelkulturen, som vi tror kommer leda till att fler cyklar även till vardags. I och med att kommunen spärrar av så stora delar av staden måste det ses som en rejäl satsning, säger Stefan Hanna.

Men Johan Lundqvist (MP) som är vice ordförande i Gatu och -samhällsmiljönämnden tror inte att det kommer ha någon större inverkan.

– Vi tycker att det är jättebra att Uppsala satsar på en cykelevenemang. Men om man verkligen vill ha mer cykeltrafik i staden tror vi att den enda vägen är att satsa ordentligt på att bygga om infrastrukturen och ge mer plats åt cyklister och fotgängare.

Björn Engström från Cykelfrämjandet menar att det behövs en stor förändring i staden om man vill uppnå målen för mindre partikelhalter i luften och minskat buller.

– Nu gör man mycket småjusteringar. Det är i och för sig bra, men vi jobbar förstås för få större förändringar och ett nytänk i kommunen. I september kommer vi att lägga fram en rapport från Holland som visar på många bra lösningar för en bättre cykelkultur i Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!