Gruppen består av ett 15-tal personer, både vuxna och barn, som har familje- och släktband. Sedan några dagar riskerar de inte längre att avhysas från tillfälliga boplatser i Uppsala eftersom Maria Back och andra personer i Facebookgruppen "Hjälp för tiggande EU-migranter i Uppsala" har lyckats få fram en tomt där romerna är välkomna.

Det är nykterhetsföreningen IOGT-NTO som upplåter sin tomt vid Vårdsätravägen inte långt från de nybyggda husen i Rosendal i södra Uppsala.

– Här får den romska gruppen bo tills vidare utan att riskera att bli avhysta. De har tillgång till elektricitet och vi har ställt upp en bajamaja, berättar Maria Back.

Tanken är dock inte att det ska bli något större läger för EU-migranter. Fler än de omkring 15 personer som nu bor på fastigheten kommer inte att flytta dit.

Verksamheten ska utvärderas i början av december innan det kan bli aktuellt med en fortsättning.

I början av augusti rapporterade UNT att kommunen hade planer på att start ett tillfälligt boende i Librobäck för EU-migranter. Efter att "tekniska svårigheter" uppstått skrotades planerna och i stället har kommunen aviserat att det ska ordnas uppställningsplatser för husvagnar i Ulleråker.

LÄS MER: Blir inget boende för migranter