Beslutet att öka flyktingmottagningen i år från 350 till 500 nyanlända flyktingar och ensamkommande barn togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i slutet av januari i år. Det överklagades av Jessica Ohlsson, förbundssekreterare i Sverigedemokraternas ungdomsförbund och kandidat till en plats i kommunfullmäktige i Uppsala i höst.

Enligt henne hade inte nämnden behörighet att ta beslutet. Det ska ske i fullmäktige.

– En nämnd får inte ensamt fatta beslut i en sådan principiellt viktig fråga för kommunens ekonomi och bostadssituation. Det finns också flera politiska åsikter om invandringen. Vi vill ha en diskussion om det i fullmäktige, säger Jessica Ohlsson.

Förvaltningsrätten går på hennes linje och anser att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut strider mot kommunallagen. Beslutet är principiellt viktigt, har ett ”tydligt" politiskt inslag och ska därför fattas av fullmäktige. Nämnden har överskridit sina befogenheter, skriver rätten i sin dom.

Mohamad Hassan (FP), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser nämnden har rätt att fatta beslutet enligt fullmäktiges delegationsordning. Nämndens möten är dessutom öppna för allmänheten så det går att skapa debatt kring frågan för den som vill. Argumenten framfördes dock inte till Förvaltningsrätten.

– Jag trodde vi skulle vinna det här ändå. Men vi kommer inte att gå vidare och överklaga till Kammarrätten. I stället tar vi tar debatten med Sverigedemokraterna i fullmäktige. De har gjort exakt samma sak i Trelleborgs kommun. Det är ju uppmärksamhet kring deras egen flyktingpolitik de vill ha med sitt överklagande, säger Mohamad Hassan.

Det är andra gången på kort tid som Alliansen tvingas backa. Senast gällde det upphandlingen av kommunens IT-verksamhet som beslutades av kommunstyrelsen men som de rödgröna partierna gjorde till en fullmäktigefråga genom en namninsamling.

Är det så att ni försöker minska insynen i vissa beslut?
– Inte alls. Jag kan hålla med om att den delegationsordning vi har leder till för få principiellt viktiga debatter i fullmäktige. Men det som nu sker är att Sverigedemokraterna vill försöka lyfta fram sin egen politik. Protesterna kring IT upphandlingen var ren populism från de rödgröna. Det mesta i ärendet var sekretessbelagt och kunde över huvud taget inte diskuteras.

Flyktingfrågan kommer att tas upp på fullmäktiges dagordning i höst.
– Men det blir först efter valet, eftersom vårt första möte är i september, säger Mohamad Hassan.