Fem nya naturreservat

Uppsala län får fem nya naturreservat de kommande åren. Det är ett led i regeringens nya beslut om att skydda värdefulla skogar.

7 maj 2015 13:41

Under torsdagen beslutade regeringen om ett markbyte mellan Naturvårdsverket och Gustavianska stiftelsen vid Uppsala Akademi. Detta innebär att Länsstyrelsen i Uppsala län nu kommer att arbeta med att inrätta fem nya naturreservat de kommande åren.

– Regeringen vill skydda fler värdefulla skogsområden. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och nödvändigt för att nå våra miljömål. Skogen är också en viktig resurs för friluftslivet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson, i ett pressmeddelande från miljödepartementet.

Beslutet innebär att Naturvårdsverket säljer mark utan naturvärden, som tillhört Sveaskog, till Gustavianska stiftelsen. Naturvårdsverket köper i sin tur skogsmark från stiftelsen som har mycket höga naturvärden. De områden som berörs i Uppsala län är Lindsjön, Andalsglupen, Stora Branden och Hocksboglupen i Uppsala kommun samt Kerstinbomyran i Heby kommun. Tillsammans omfattar de fem områdena – och kommande naturreservaten – totalt 383 hektar skog.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!