Rapporten som släpps på torsdagen är den första av flera som ges ut av Uppsala studentkårt. Studenter från föreningen Feministiska juriststudenter utvärderat böcker och seminarieuppgifter från juristprogrammets andra termin. Det största problemet är att perspektiv saknas, enligt Clara Renman.

– En bok vi granskat behandlar diskrimineringslagen. I den finns situationer som hade kunnat problematiseras ur ett genusperspektiv. Till exempel är den vinklad så att kvinnan är hemma med barnen, men man hade kunnat ta upp den ojämna fördelningen av föräldradagar och hur det påverkar arbetsplatsen, säger hon.

Han används i princip alltid i olika exempel, sällan hon och aldrig hen.

– I vissa fall har det varit en olycklig användning av pronomen. Som att han hela tiden har använts, men sedan när någon ska köpa en diskmaskin är det plötsligt en hon, säger Clara Renman.

Stereotypt, konstaterar författarna i rapporten. Likaså förekommer icke svenskklingande namn sällan, och personer med funktionsnedsättning och transpersoner nämns inte.

– Det blir ett osynliggörande av stora delar av befolkningen och svårt att identifiera sig med karaktärerna i exemplen om man är inte är en heterosexuell man, säger Clara Renman.

Vad borde juridiska institutionen göra?

– Vi vill inte kritisera dem innan vi har lyssnat. Om institutionen vill ändra litteratur kan vi hjälpa till, med rapporten som underlag.