Bakterieanalys ny hjälp kartlägga malariamygg

Vilka bakterier som finns inuti och på malariamyggor återspeglar hela deras livshistoria och varifrån de kommer.

10 mars 1916 11:33

Det visar forskare vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports.

– Än så länge är detta grundforskning, men på sikt kan den här metoden för att få kunskap om myggornas liv och utbredning få betydelse för vilka åtgärder som används för malariakontroll i ett område, säger forskaren Olle Terenius vid Institutionen för ekologi vid SLU.

I studien har forskarna med molekylärgentekniska metoder för att spåra bakterier undersökt malariamyggor som samlats in i och kring tre byar i det malariahärjade landet Burklina Faso i västra Afrika. Resultaten var över förväntan.

– Fastän vid vet att bakterier finns överallt var vi överraskade över hur mycket de kunde säga om den lokala myggpopulationen. Vi kunde utifrån bakteriesammansättningen till och med få information om varifrån myggornas mammor kom, säger Olle Terenius.

En bakterie som via mamman smittar till ägget, Wolbachia, fanns till exempel bara hos myggen i en av byarna. Den bakterie som var vanligast hos myggorna heter Thoprsellia.

– Vi har tidigare visat att Thorsellia tillhör en unik familj som bara finns hos sjukdomsspridande myggor, säger Olle Terenius.

Forskarna hoppas i framtiden kunna använda just Thorselliabakterier för att i myggen tillverka något ämne som dödar malariaparasiter och på så sätt gör myggen parasitfria.

Närmast planerar forskarna att använda den nya metoden för att kartlägga bakteriesammansättningen i uppföljande studier bland såväl myggor som andra insekter.

<p>Fakta Myggor sprider malariaparasiten</p>

Malaria orsakas av en encellig parasit som via malariayggor kan smitta människor.

Malaria är mycket utbredd i tropiska och subtropiska områden, framför allt i Afrika.

Årligen beräknas över 200 miljoner människor smittas av malaria och över 700 000 dö till följd av sjukdomen.

På 1700-talet var malaria en vanlig sjukdom även i Sverige, som i Uppland kallades för Uppsalafrossan. Malariamyggor finns fortfarande i Sverige, men inga malariaparsiter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross