Ovisst läge i myggbekämpningen

Än så länge är läget lugnt vad gäller stickmyggorna i Nedre Dalälven. Men SMHI varnar för höga flöden i Dalälvens upprinningsområden, så läget kan snabbt ändra sig.

21 maj 2014 13:55

– Vattennivån har varit hög en längre tid nu, men i mitten av den här veckan hade det ännu inte kläckts fram några stickmyggor, säger Jan Lundström i bekämpningsprojektet Biologisk Myggkontroll.

Flera faktorer styr kläckningen. Äggen ska först utsättas för torka, sedan översvämmas. Temperaturen och syrgashalten i vattnet ska vara gynnsamma.

Jan Lundström är en av två forskare som fortlöpande kontrollerar förekomsten av mygglarver i vattensamlingar vid Nedre Dalälven. Den andra är Martina Schäfer. Med en skopa på ett långt skaft tar de upp vatten och tittar noga genom vattnet. Det krävs stor erfarenhet för att man ska kunna se mygglarverna – även lokalkännedom så att man inte missar tillväxten av larver på annat håll. Det är en sårbar organisation med bara två personer. Betänketiden är kort mellan larvobservation och bekämpning.

– Det handlar om en reaktionstid på en eller två dagar. Det är knepigt läge just nu, säger Jan Lundström.

I arbetet ingår också samråd med ornitologer. Naturvårdsverket har givit tillstånd för myggbekämpning med vissa förbehåll. Utsläppen av det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G, byggt på mygglarvsätande bakterier, från helikopter eller för hand i mindre områden, får inte komma för nära häckande skyddade fåglar. Till fiskjusebon är skyddsavståndet 200 meter, för havsörn och vitryggig hackspett 300 meter.

– När det gäller den vitryggiga hackspetten måste vi först få ett besked från regeringen som rör vår bekämpning. Vi har ännu inte haft något samråd med projektet Vitryggig hackspett eftersom det ännu inte har varit aktuellt med någon myggbekämpning, säger Jan Lundström.

Upplysningar om fåglarnas häckningsplatser är omgärdade av ett hemlighetsmakeri. Inom projketet Havsörn, till exempel, är man rädd för att fotograferande fågelskådare ska komma för nära boplatserna och störa fåglarna.

– Samråd kring häckningsplatser kan vara känsliga, säger Jan Lundström.

Enligt uppgift från parkförvaltningen i Färnbofjärden nationalpark finns det häckande havsörn inom nationalparken. Det är också känt att acklimatiseringsburar för vitryggig hackspett finns uppställda på Mattön vid Gysinge nära bebyggelse och myggbekämpningsområden.

Biologisk Myggkontroll bekostar ett samarbete med en ornitolog som kontinuerligt inventerar häckningsplatser. Projektet lyder under nedre Dalälvens Utvecklings AB, som har tillstånd för fyra myggbekämpningar i år, från 1 maj till 31 augusti.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!