Här blir det rökstopp

I höst blir Tierps kommun rökfri under arbetstid. Beslutet fattades redan 2011, men införandet har försenats på grund av personalbyte.

7 augusti 2015 14:49

Beslutet innebär inte bara att man inte får röka under arbetstid, utan också att det kommer införas rökfria zoner. Lunchrasten, som inte räknas som arbetstid, är det enda tidpunkten på arbetsdagen då rökning är tillåtet och då en bit bort från arbetsplatserna.

Personalchefen Eva Berggård Nygren ser positivt på rökstoppet.

– Vi gör detta för tredje man. Det finns många som är känsliga för röklukt och de ska inte behöva bli utsatta för det, säger hon.

Hon har varit med och utformat en enkät som skickas ut till kommunens anställda efter semestern. Enkäten ska ge en bild av hur många av de anställda som röker och hur många av dem som är intresserade av att få hjälp med rökavvänjning.

– Hur mycket pengar det kommer kosta är svårt att svara på idag. Först när enkätsvaren kommer och vi vet hur många som accepterar hjälpen får vi en klarare bild av det, säger Eva Berggård Nygren.

Flera andra kommuner i länet införde rökstopp för flera år sedan. Tierps kommun var också snabb med att fatta beslutet, men det är alltså först i höst det verkställs.

Varför har det dröjt?

– Det har liksom prioriterats bort, eftersom vi i omgångar har haft låg bemanning. Dessutom har vi bytt personalchef. Det är trots allt en hel del arbete att införa ett rökförbud, bland annat ska skyltar sättas upp och information skickas ut.

De kommunanställda som UNT pratar med, både rökare och icke rökare, ställer sig positiva till rökstoppet.

– Det är ett ju hälsofrämjande beslut. Men eftersom jag själv inte röker har jag svårt att se vad effekterna av förbudet blir, säger Ing-Britt Andersson, anställd på arbetsmarknadsenheten.

På kommunhusets kortsida står två kvinnliga anställda, som önskar vara anonyma, och röker efter lunchen. Båda två tänker ta tillfället i akt och anta erbjudandet om rökavvänjningen.

De tror att rökstoppet för med sig fler fördelar.

– I slutet av månaden kommer man säkert ha sparat tid eftersom rökpauserna blir färre.

Ulrika Löfgren, som är ordförande för fackförbundet kommunal har inte stött på klagomål vare sig på att rökning förekommer eller att ett rökförbud kan införas. Hon tror dock att kan bidra till att fler slutar röka.

– Har man tidigare funderat på att sluta så är ju det här ett bra tillfälle, säger hon.

Det finns ännu inget bestämt datum då rökstoppet införs, men enligt Eva Berggård Nygren kommer det ske under hösten.

<p>Rökfri policy i landet och länet</p>

Kommuner i Sverige som beslutat om rökfri policy i fullmäktige/motsvarande enligt SKL's senaste enkätundersökning: 142

Kommuner i Sverige där rökfri policy finns enligt SKL's senaste enkätundersökning: 134

Kommuner i Uppsala län som beslutat om rökfri policy: Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun.

Kommuner i Uppsala län där rökfri policy finns: Håbo kommun, Knivsta kommun, Älvkarleby kommun, Uppsala ( gäller bara förvaltningen vård och bildning).

Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen.

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!