"Det känns fantastiskt att godkänna planen"

Efter många turer röstade kommunfullmäktige på tisdagskvällen ja till planen på att utveckla den nedlagda industrin i Karlholm till bostäder och företag.

4 april 1916 15:30

Under tisdagskvällen fattades det till sist beslut om utvecklingen av Karlholms strand. Både planen och genomförandeavtalet för att exploatera området godkändes. Jonas Nyberg (S) var först ut med att yrka bifall för beslutet.

– Det här är den största planen jag har jobbat med. Backar man tillbaka till när Karlit gick i konkurs 2012, så fanns det väl inte en enda tanke på att en detaljplan som skulle heta Karlholms strand skulle komma. Nu finns det en plan som möjliggör företag och 430 bostäder. Framtidsutsikterna ser helt annorlunda ut i Karlholm i dag och det känns fantastiskt att stå här och godkänna detta.

Gunnar Larsson (L) yrkade också bifall och berömde kommunens tjänstemän och företagarna i Karlholms bruk för deras arbete med att ta fram planen. Utan vare sig protester eller applåder godkändes sedan planerna för Karlholm.

Miljöpartiets Kenneth Gunnarsson svarade senare under mötet på den interpellation som inkommit om den kommunala vuxenutbildningen i Tierp. Där pratade han om vikten av att fortsätta utveckla utbildningen och dess betydelse för integration.

– Vi har en stor grupp som inte har gått den svenska grundskolan utan kommit hit senare och där kan vuxenutbildning spela en fantastisk roll när det kommer till integrationsarbetet, sa han.

En tillgänglighetsplan för utemiljön i Tierp antogs under mötet och med den hoppades Gunilla Wisell (KD) att Engelska parken i Söderfors skulle bli av med sina svårforcerade broar.

– Med planen i hand så lär den inte bli mer svårforcerad i alla fall, replikerade Jonas Nyberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!