Stort fiberintresse på Gräsö

Runt 150 Gräsöbor kom till måndagskvällens möte om fiberutbyggnad på Gräsö. Med landsbygdsstöd och minst 650 hushåll som skriver under ska det inte vara dyrare än fiberanslutning i tätort.

5 januari 2016 11:45

Än så länge har man en bit kvar till 650 underskrifter, men efter mötet har det börjat röra på sig ordentligt. Det säger Camilla Strandman, bredbandssamordnare på SKB NU i Östhammar, som deltog vid stormötet i församlingsgården.

Hur är fiberintresset på Gräsö?

–Det är jättestort, men många har väntat på det här mötet för att man har frågor om lokala och specifika förhållanden. Det är speciellt att bygga i skärgården.

Fiberanslutning sker ända fram till huset, men ibland kan det vara nödvändigt att lägga fibern i skyddsrör ovan jord där det är berg i terrängen. Sjökablar kommer också att anläggas, säger Camilla Strandman.

– SKB NU bygger ingen fiber, jag är bredbandssamordnare för landsbygden i kommunen och berättade om min roll på mötet. Sedan lämnade jag över till IP Onlys representant. De nämnde på mötet att om det går som på räls kan allt vara färdigt vid halvårsskiftet år 2017, i den bästa av världar.

Kan alla som vill få fiber?

– Ja, det är projekterat för 100 procent från Örskär i norr till Vässarön i söder, plus alla småöar också. Erbjudandet som gäller till 31 januari innebär en kostnad på 17 900 kronor per hushåll.

Hur kan det vara så låg kostnad?

– Vi räknar med besked om statligt landsbygdsstöd från länsstyrelsen första kvartalet 2016. Det här handlar om extrem glesbygd så om vi inte får stöd för det här projektet vore det väldigt tokigt.

I kommunen finns också flera andra projekt för fiber på landsbygden, där man väntar på besked från länsstyrelsen om stöd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!