Societetshuset ska bevaras

Parterna i frågan om Källörs framtid kom varandra närmare under måndagens möte. Kommunen, bygdegårdsföreningen och Millimeter arkitekter är alla överens om att societetshuset ska bevaras.

23 juni 2014 11:59

Efter de många turerna kring tomten Källör har parterna nu kommit lite närmare en lösning. Bygdegårdsföreningens önskemål om att få restaurera och bedriva verksamhet i societetshuset ser ut att kunna bli verklighet om inte allt för lång tid.

– Alla tre parter vill se ett bevarat societetshus. Exakt vad parterna ska göra för att deras verksamheter ska fungera väl tillsammans kvarstår att bestämma, säger Peter Nyberg, kommunchef i Östhammar.

Mer konkreta förslag på lösningar ska Millimeter arkitekter redovisa under ett möte den 10 september. Bygdegårdsföreningens ordförande Erik Walldén ser med tillförsikt på det kommande mötet.

– Mötet i dag visade på samförstånd mellan parterna. Vi har förhoppning om att det förslag som Millimeter arkitekter lägger fram i september gör det möjligt för oss att påbörja en restaurering av societetshuset i höst. I så fall är det möjligt att vi kan ha någon form av invigning under 2015, säger Erik Walldén.

Han menar att en renovering som gör huset användbart tar ungefär ett år, medan en fullständig restaurering uppskattas ta cirka tre år.

Bygdegårdsföreningen och många invånare i Östhammar har uttryckt sitt missnöje med att se Källör och societetshuset förfall i väntan på beslut om byggnationer på tomten.

– Planeringsarbete och detaljplaner för att bygga hotell och bostäder är förstås tidskrävande, men vår förhoppning är att vi ska nå en lösning som gör att renoveringen av societetshuset kan påbörjas innan ett sådant planeringsarbete är slutfört, säger Erik Walldén.

Millimeter arkitekters vd Mikael Liljefors var med på mötet, men hade inte tid att kommentera resultatet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Axelsson