Rivningsbeslutet upphävt för Källör

Förvaltningsrätten upphäver tekniska nämndens beslut att Källörsskolan i Östhammar ska rivas. Ärendet anses vara av större vikt och frågan bör därför avgöras av kommunfullmäktige.

8 juni 2013 11:02

Enligt förvaltningsrätten har tekniska nämnden överskridit sina befogenheter när man i höstas beslutade att byggnaden skulle rivas.

Byggnaden är ett av Östhammars landmärken med ett kulturhistoriskt värde, skriver förvaltningsrätten i domen. Mot bland annat den bakgrunden och det faktum att kommunfullmäktige i sina riktlinjer för utvecklingen av Östhammars sjöfront inte tagit ställning till byggnadens framtida öde, anser rätten att frågan är av större vikt. Därmed bör fullmäktige pröva ärendet.

Arno Unge (MP) är ledamot i tekniska nämnden. Han var den som överklagade den egna nämndens rivningsbeslut.
– Det har aldrig funnits någon rätt att delegera den här frågan till tekniska nämnden. Nu är det en fråga för fullmäktige, precis som det egentligen har varit hela tiden, sade Arno Unge efter att han fått kännedom om domen.

Östhammars bygdegårdsförening vill ta över driften av det gamla Societetshuset Källör och göra en varsam restaurering med hjälp av bidrag och frivilliga krafter. En dialog har inletts med Östhammars kommunledning under våren. Vid ett öppet möte i onsdags sade kommunstyrelsens vice ordförande Margareta Widén Berggren (S) att kommunen efterlyser mer underlag från föreningen.
– Vill ni inte ha byggnaden riven måste ni kunna visa att det finns en stark förankring, som verkligen visar att det finns folk som är beredda att ställa upp och jobba för det här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén