Nytt avtal om Källör i vår

Ett längre avtal mellan kommunen och bygdegårdsföreningen om Källör kan tecknas i vår.

25 mars 2015 14:11

Östhammars bygdegårdsförening har sedan i höstas ett tillfälligt nyttjanderättsavtal med kommunen, vilket gjort att föreningen kunnat vidta en del åtgärder för att hindra fortsatt förfall. Föreningens mål är att med egen finansiering restaurera byggnaden. Kommunstyrelsen stöder planerna och vill redan i maj upprätta ett flerårigt nyttjanderättsavtal.

Samtidigt har kommunen ett optionsavtal med Millimeter Arkitekter, som ger företaget förtur att köpa fastigheten och bygga hotell och seniorbostäder efter att en ny detaljplan tagits fram. Nyligen träffade kommunchefen Peter Nyberg företrädare för bolaget.

– Vi diskuterade framför allt societetshuset Källör, och om man kan undanta byggnaden från optionsavtalet som finns i dag. Det var en konstruktiv och bra diskussion där vi flyttade våra positioner många steg framåt mot en lösning av frågan.

Parallellt med diskussionerna om Källörs framtid driver en privatperson frågan om kommunen vanvårdat Källör. Alvar Nyrén anmälde hösten 2013 Östhammars kommun och tekniska förvaltningen för att de låtit Källör stå och förfalla efter att skolan stängdes år 2005. Men samhällsbyggnadsnämnden ansåg inte att Källör utsatts för vanvård, vilket gjorde att Alvar Nyrén överklagade till länsstyrelsen. Han har nu fått avslag. Länsstyrelsen ifrågasätter inte att underhållsåtgärderna inte varit tillräckliga, men skriver att det inte påverkat den klagande på annat sätt än genom ”oro för de kulturhistoriska värdenas förfall”.

Alvar Nyrén tänker överklaga till mark- och miljödomstolen.

– Det är ingen hemlighet att byggnaden är vanvårdad. Jag tycker att det känns som att länsstyrelsen inte tog upp sakfrågan och därför tänker jag överklaga igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén Emelie Sörling