Inte ute efter halva Källörs-tomten

Bygdegårdsföreningen är inte ute efter halva tomten vid Källör, som Millimeters vd påstod i en UNT-artikel i torsdags.

20 juni 2014 12:39

Erik Walldén, ordförande i Östhammars bygdegårdsförening säger:

– Det är väldigt okunnigt och onödigt konfrontatoriskt. Det har från vår sida aldrig framförts att halva tomten skulle styckas av.

Ett första utkast omfattade ungefär 20 procent, för att inkludera tillfart och p-platser. Efter dialog med kommunen har föreningen begränsat sig till en endast bit runt huset, mindre än tio procent av tomten uppskattar Erik Walldén.

Han tycker att Millimeters uttalanden andas en negativ inställning från början och kontrar med att det bara är föreningen som har en färdig plan för området.

– En detaljerad plan för restaurering, verksamhet, finansiering samt drift och med kalkyl över en tioårsperiod som ger tillräcklig avkastning för kontinuerligt underhåll.

Han och föreningen bekymras över att Millimeters hotell- och byggplaner är beroende av slutförvarsfrågan, ett beslut som kan dröja åtskilliga år.

– Fastigheten och området har stått i okontrollerat förfall i snart tio år, säger han och befarar att det kan bli ytterligare tio år.

– Så kan man inte hantera en så värdefull plats.

Föreningen vill jobba snabbare och tror på invigning redan under 2015, om nästa kommunfullmäktige kan besluta om nyttjanderättsavtal. I ett första steg planerar man att säkra husets tak och fönster, se över värme och dra in internet för att kunna hyra ut kontorslokaler.

– Då får vi ett kassaflöde som ligger i botten för vår finansiella plan, säger Erik Walldén.

I dag måndag den 23 juni träffas Millimeter, föreningen och Östhammars kommun på nytt för att försöka komma överens.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner