Färja kan drivas privat

Ett bolag vill starta färjetrafik mellan Skokloster och Ekhamn i Vassunda. Förbindelsen kommer bli ett lyft för hela regionen, tror initiativtagarna.

10 juni 2015 12:28

Idén om en bil- eller cykelfärja stöds av företrädare för Håbo och Knivsta kommuner. Häromdagen träffades markägare från båda sidor sundet och representanter från kommunerna.

– Jag är positiv till idén om de praktiska bitarna går att lösa. En färja skulle innebära många fördelar för främst Håbo, men även för Knivsta, säger Knivstas kommunalråd Klas Bergström (M).

Både han och Martin Gunnarsson, samhällsplanerare i Knivsta kommun, tycker att frågan är värd att utreda. Att ett privat färjebolag ska bildas är en nyhet för dem.

– Ja, det har jag inte hört tidigare. Men i sådana fall kanske det går lite fortare att få en färjeförbindelse. I höst planerar vi att ta upp frågan med regionförbundet och UL, säger Martin Gunnarsson.

En färja eller bro till Skokloster har diskuterats ända sedan 1960-talet. Det är därför som bland andra Skokloster Wärdshus nye ägare Fredrik von Essen nu tar initiativ till att bilda ett privat färjebolag. Han tror att det kommer ta för lång tid om man förlitar sig enbart på Trafikverket. Genom att söka tillstånd och sedan starta en förbindelse kan man se om färjan blir lönsam eller inte, och behöver inte vänta på fler utredningar.

– Jag bodde i Skokloster när jag var liten och vet hur avskärmade från Uppsala vi är här, trots att vi tillhör Uppsala län, säger Fredrik von Essen.

De flesta bussförbindelserna från Skokloster går in mot Stockholm. Men med en färja skulle fler Skoklosterbor kunna gå i skolor och arbeta i Uppsala med omnejd.

– De som bor i och kring Uppsala skulle också tjäna på färjan genom att man får närmare till landsbygden i Skokloster där vi har vackra promenadvägar, bad och slottet. Här kan man jogga, promenera och åka skidor året runt, säger Fredrik von Essen.

Ett mål som en arbetsgrupp i Skokloster har satt upp är att på tre år öka antalet besök till 150 000 från dagens 70 000. Man vill också bidra med fler bostäder, eftersom det råder bostadsbrist i regionen.

– Får vi en färja så kommer vi direkt att nå det besökarantalet. Turismen än en viktig del i utvecklingen av landsbygden och en näring som kan tillföra nya arbetstillfällen, säger Fredrik von Essen.

Som exempel ger han att värdshuset, slottet och den lokala snabbmatsrestaurangen med butik skulle kunna sysselsätta många fler.

Andra fördelar skulle vara att de två grannkommunerna kunde hjälpas åt med investeringar i skola och äldreomsorg i området. I Skokloster finns redan två skolor samt förskola och här planeras ett äldreboende. Även på Knivstasidan av vattnet, i södra Ekhamn, finns nämligen planer på att bygga fler bostäder.

Ägarna av Ekhamns gård vill bygga 150 nya hus på stora, naturnära tomter. För sin egen del och för de kommande grannarnas del hoppas bland andra Mikael Bengtson, en av ägarna till Ekhamns gård, att det blir en färja.

– Vi är mycket positiva till idén. Och vi har mark i närheten av Raghildsvik som skulle passa till ett färjeläge på Knivstasidan, säger Mikael Bengtson.

En stötesten är dock hur man ska finansiera vägen mellan väg 255 i Vassunda och färjeläget. Den sista sträckan ner mot vattnet är för smal och krokig för att kunna ta emot mer trafik.

Knivsta kommun ska 2017 ta fram en ny detaljplan för de områden i södra Ekhamn som Ekhamns gård vill bebygga.

– Inför det arbetet har vi satt igång med egna utredningar om hur infrastrukturen kan lösas på ett miljövänligt sätt i området. När det gäller vägen så tror jag att frågan går att lösa, säger Mikael Bengtson.

Han menar att det finns så många intressenter som har nytta av en bra väg till området att finansieringen säkert går att dela på.

– Det är vi markägare på båda sidor om vattnet, de två kommunerna och Trafikverket som alla har intresse av att vägen ska fungera för de boende i den här delen av kommunen, säger Mikael Bengtson.

Fredrik von Essen hoppas att en färja kan vara i drift senast 2018. Det finns även ett långt gånget förslag om en kulturhistorisk cykelväg utefter väg 255 från Uppsala.

– Det vore jättekul om vi kan hjälpa till att göra Skokloster till den turistattraktion som vårt län förtjänar. Med en färja skulle man även kunna cykla hela vägen dit, säger Mikael Bengtson.

maria.lindblom@unt.se

Två bakom bolaget

Det är Skokloster udde AB, ett företag som vill bygga uppåt 350 nya bostäder i Skokloster och Fredrik von Essen, ny ägare till Skokloster Wärdshus som står bakom planerna på ett färjebolag.

Bilvägen är det närmare fem mil enkel resa mellan Skokloster och Uppsala. Med en färja skulle det ta cirka fem minuter över vattnet till Västersjö i Knivsta kommun. En bilresa mellan Skokloster och Uppsala blir nästan tre mil kortare med en färja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!