"Rim och reson har segrat"

Högsta domstolen (HD) friar seriekännaren och översättaren Simon Lundström från Uppland för innehavet av de 39 mangateckningar som i lägre instanser klassats som barnporr. Simon Lundström säger till UNT att rim och reson fått segra i slutänden.

15 juni 2012 08:46

Domstolen slår fast att teckningarna i och för sig är pornografiska och föreställer barn, men eftersom det handlar om fantasifigurer kan de inte misstas för verkliga barn. En kriminalisering av innehav av teckningarna skulle därför gå utöver vad som krävs för att uppnå lagens syfte, anser HD. En av teckningarna är enligt domstolen så verklighetstrogen att den utgör barnpornografi i lagens mening, men innehavet anses försvarligt och Lundström frias därför även för innehavet av den teckningen.

Simon Lundström säger till UNT att rim och reson fått segra i slutänden, även om det satt långt inne. När han fälldes i tingsrätten förlorade han sina uppdrag som översättare. Nu hoppas han kunna återuppta arbetet.

- Det innebär att jag kan fortsätta min yrkesmässiga bana. Jag har min yrkesstolthet kvar och hoppas att Bonniers står för vad de sagt och att de är redo att låta mig fortsätta arbeta igen.

Uppsala tingsrätt dömde i juni 2010 Simon Lundström till dagsböter för ringa barnpornografibrott. Han fälldes för innehav av 51 teckningar som ingick i hans stora samling av serieteckningar . Teckningarna föreställde barn, var av pornografisk natur och föll därmed under förbudet mot innehav av barnporr, enligt tingsrätten.

Lundström överklagade domen till hovrätten som i januari 2011 slog fast att 39 av bilderna föreställde barn och var pornografiska. Domstolen konstaterade att brottsbalkens förbud mot innehav av barnporr gäller alla slags bilder, även tecknade. Lundströms roll som serieexpert och översättare var inte tillräcklig för att innehavet skulle anses försvarligt.

De fällande domarna har lett till en intensiv debatt om gränserna för yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och huruvida tecknade bilder kan utgöra en kränkning av barn. Åklagarnas inställning i samtliga instanser har varit att bilderna kränker barn i allmänhet och att barn inte ska behöva figurera i pornografiska sammanhang, vare sig med fotografier av verkliga barn eller i teckningar av påhittade figurer.

Lundströms advokat Leif Silbersky är självklart mycket nöjd med domen.

- Det är glädjande att sunda förnuftet fått råda. HD har på ett suveränt sätt skurit igenom formalia och kommit till rätt slutsats. Domen är mycket bra i sin helhet, säger Silbersky till TT.

Det viktigaste, menar han, är att han fått gehör för sitt resonemang att svensk lag i princip aldrig får stå i strid med just sunt förnuft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!