Många missar tandvårdsbidrag

Regeringens nya tandvårdsbidrag ska hjälpa patienter med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Men kriterierna är tuffa och få känner till att bidraget finns.

2 januari 2013 16:33

I Folktandvårdens väntrum i Tierp väntar fyra patienter. Mottagningen har hållit stängt över julen och många akuta ärenden kommer in i mellandagarna. En av de väntande är Monika Blomstedt som ska in på ett besök för akut tandvärk.
– Jag har ingen aning om vad de kommer att säga. Men jag har tandvårdsförsäkring så jag behöver inte bry mig så mycket om kostnaderna, säger hon.

Sedan årsskiftet kan personer med vissa sjukdomar få rätt till ett nytt särskilt tandvårdsstöd. Stödet på 600 kronor per halvår riktar sig till personer som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar tandvårdsproblem. Men kraven är hårda och få vet att bidraget existerar, menar Lise-Lotte Emilsson, arbetsledare på Tierps Folktandvård.
– Det kan vara patienter med muntorrhet till följd av strålbehandling eller patienter med frätskador efter svåra sjukdomar som bulimi eller anorexia. Det är svårt att säga hur många som kommer att kunna ta del av det nya stödet hos oss, men de är relativt få, säger hon.

Patienten Bertil Magnusson diagnostiserades med amyotrofisk lateralskleros, als, i våras och måste nu åka från hemorten Skutskär till mottagningen i Tierp för att få tandvård. Med det nya bidraget kan han få hjälp med bland annat tandsten.
– Jag hade ingen aning om att det fanns ett sådant stöd. Under året har vi lagt minst 1 400 kronor på tandvård och att få extra stöd skulle betyda mycket, vi är pensionärer och har inte så mycket pengar för extrautgifter, säger hustrun Barbro Magnusson.

Bidraget är uppdelat på två delar, de 600 kronorna måste utnyttjas under ett halvår och kan inte sparas till slutet av året. Tanken är att bidraget ska gå till förebyggande åtgärder och det får inte användas för att betala lagningar eller större ingrepp. Utöver det extra bidraget blir landstinget skyldigt att erbjuda tandvård till sjukvårdsavgift för patienter med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Stödet kan komma att beröra omkring 55 000 personer.
Börje Wennberg (S), landstingsråd och kommunalråd i Tierps kommun, är försiktigt positiv till regeringens nya reform.
– Det är ett steg i rätt riktning. Men de som sitter på en räkning på 12 000 kronor per år får inte mycket hjälp av det nya bidraget. Riktade insatser måste ha regler, men om reglerna blir för snäva riskerar man att se förbi de mest utsatta grupperna, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ida Persson