Lantbrukare brister i djurhållning

Två lantbrukare med nötkreatur i Tierps kommun måste förbättra sin djurhållning och har fått förelägganden om det från länsstyrelsen.

26 juli 2012 16:02

I bägge fallen har länsstyrelsen gjort oanmälda kontroller på gårdarna, i det ena fallet efter en anmälan om smutsiga djur. Lantbrukarna uppmanas att hålla djuren rena och se till att deras liggytor är torra och rena.
 
På den ena gården fann djurskyddsinspektören att de uppbundna djuren visade tecken på att vara angripna av löss. De var även bemängda med så kallad gödselpansar. Länsstyrelsen anmärkte också på att vissa djur hölls i för små bås. Dessutom krävs bättre luftventilation och bättre ljusinsläpp i ladugården.

Hos den andra lantbrukaren anmärkte länsstyrelsen också på markskötseln utanför en ligghall. Enligt föreskrifterna ska mark som är hårt belastad av djur vara hård och dränerad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!