Allt mer pressat vid Tierpsambulansen

Lunchraster under utryckning, obetald övertid och ständiga stresspåslag. Det är en del av verkligheten för ambulanspersonalen i Tierp.

27 januari 2013 14:13

Bilder på mögliga väggar, för få fordon och fuktskadade källarförråd på Tierps ambulansstation mötte UNT:s läsare under förra året. Krav från ledningen har hörsammats till viss del, men många av problemen kvarstår. Under UNT:s besök på stationen blir det tydligt hur en allt större arbetsbelastning drabbar personalen.

På ambulansstationen på Sveavägen i Tierp har ambulanssjukvårdarna Jonas Paulsson och Jan Forsanker en paus mellan körningarna, en ovanlighet så här under vintertid. Ofta är de ute på uppdrag hela dagarna och kommer inte tillbaka till stationen förrän arbetsdagen är slut.
– Under stressiga dagar hinner vi inte tillbaka till stationen ens för att äta lunch. Ofta får vi ta med oss matlådor i bilen och äta under larmutryckningarna, förklarar Jan Forsanker.

Flera övertidstimmar per dag är inte ovanligt.
– Jag har vid ett tillfälle börjat jobba vid sju på morgonen och slutat först vid klockan 22.30. Det är oerhört mycket övertid i det här arbetet. Samtidigt är man medveten om det när man väljer det här jobbet, vi har inte betalt för att pausa, säger Jonas Paulsson.

Vid sidan om ambulansförarjobbet har de ansvar för var sin avdelning på stationen. Jan Forsanker tar hand om sjukbårarna, som behöver regelbunden service, men hinner sällan med reparationerna under ordinarie arbetstid.
– Om jag börjar klockan 18 så händer det att jag är här redan vid fyra på eftermiddagen, bara för att hinna med allt extraarbete. Jag har aldrig tagit betalt för det, det borde jag förmodligen göra, säger han.

Sedan sammanslagningen med Skutskär tvingas Tierps ambulanspersonal åka långa sträckor nattetid till en tom passningsstation i Marma, när ambulansen i Skutskär får en utryckning. Men ofta måste bilen återvända till Tierp innan personalen hunnit komma fram.
– Det är ju oftast i Tierp som bilarna behövs, så ibland hinner man inte upp för trappan innan man ska åka igen, säger Jonas Paulsson.

Även lokalerna ställer till med problem. Jourrummen, där personalen sover under nattskift, ligger flera hundra meter från ambulansgaraget och de 90 sekunder som ambulansförarna har på sig att ta sig upp, klä på sig och nå till bilen på andra sidan stationshuset begränsas av trappor, dörrar och trånga korridorer.
– Det är ofta på marginalen att man hinner, säger Jan Forsanker.

Dåliga arbetsförhållanden till följd av slitna och trånga lokaler har länge påtalats av stationens avdelningschef, Fredrik Arenstig.
– Lokalerna är inte ändamålsenliga, vi skulle behöva en enplanslokal med närmare förbindelser mellan personalrum och utryckningsfordon. Lokalen skulle också behöva flyttas från villaområdet till en plats närmare E 4, säger han.

Även ambulansbristen har framförts till länets politiker. Sammanslagningen med Skutskär har lett till att Tierp ibland står utan ambulans i flera timmar nattetid och den halvdygnsbil som för två år sedan sattes in för att täcka de ökade behoven räcker inte, menar Fredrik Arenstig.
- Tyvärr är vi inte ensamma om de brister som finns, alla mindre stationer brottas med liknande problem. Men Tierps station får fler och fler personer att serva och vårt aktionsområde är stort. Med de resurser vi har i dag är det ibland svårt att leva upp till vårt uppdrag, säger han.

Fredrik Arenstig är en av dem som ligger bakom en utredning om ambulansbehov och lokaler som nu skickats in till sjukhusstyrelsen på Akademiska Sjukhuset. Förslag på nya lokaler och en till halvdygnsbil är exempel på behov som beskrivs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!