Sund åldring lever sex år längre

Den som fortsätter att leva sunt på ålderns höst kan förlänga sitt liv med upp till sex år enligt en ny svensk studie. Och det är alltid idé att sluta röka.

31 augusti 2012 01:42

-Vad jag försökte se var om det fanns faktorer som man själv kan påverka som styr livslängden, till skillnad från genetiska eller miljömässiga faktorer, berättar doktoranden Debora Rizzuto på Nationellt center för åldrande och åldrandeforskning vid Karolinska institutet i Stockholm.

Forskarna visste att exempelvis övervikt, rökning och supande i medelåldern kan korta livslängden, men var osäkra på hur pass relevant det var för människor över 75 års ålder. Det visade det sig vara enligt resultatet som publiceras i British Medical Journal.

Resande och bingo

1 800 personer i åldrarna 75-110 år följdes under åren 1987-2005. Forskarna noterade ålder, kön, yrke, utbildning, livsstil, grad av umgänge samt fritidsaktiviteter.

Sannolikheten att leva längre var större för kvinnor, högutbildade, de med sund livsstil, större socialt nätverk och fler fritidsaktiviteter. Motion gör stor skillnad, men även aktiviteter som inte är särskilt fysiska gör nytta. Rizzuto nämner exempelvis resande och bingo.

Rökare på ålderns höst dog ett år tidigare än icke-rökare. De som hade slutat röka hade ett liknande mönster som de som aldrig hade rökt.

-Det är aldrig för sent att sluta röka, det kan ha en effekt även bland riktigt gamla, säger Rizzuto.

Rör på dig!

Men fysisk aktivitet var det som hade starkast samband med lång livslängd. De som regelbundet simmade, promenerade eller gymnastiserade kunde öka livslängden med två år.

Totalt levde kvinnor med lågriskbeteende i snitt fem år längre än kvinnor med högriskbeteende. Bland män var motsvarande skillnad ännu större - sex år.

Även när man bara tittade på dem som är riktigt gamla syntes samma mönster. Skillnaden för denna grupp var upp till fyra år.

-Vi fann att denna effekt också gäller för dem som är 85 år eller äldre och bland dem med minst en kronisk sjukdom, säger Rizzuto.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!