Mysbyxa till sista vilan

Att lägga ner personliga ägodelar i kistan med en avliden blir allt vanligare. Foton, brev, golfklubban och mysbyxan får allt oftare följa med. (TT)

31 mars 2012 13:38
FAKTA

Kremerade i de nordiska länderna 2011:

Land Antal avlidna Andel kremerade
Sverige 89 938 78,6 procent
Norge 41 397 36,7 procent
Danmark 52 516 78,5 procent
Finland 50 800 42,7 procent
Island 1 923 22,7 procent

 
Källa: Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (TT)


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!