Kvinnor bältas oftast i tvångsvården

Unga kvinnor är de som oftast läggs i bälte, det vill säga spänns fast på en brits, inom den slutna psykiatrin i Sverige, enligt Socialstyrelsens senaste siffror. (TT)

4 augusti 2011 01:54
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!