Forskare ger svenska lärare bakläxa

En ny nordisk forskarrapport visar att svenska lärare arbetar fel med läxor.

14 oktober 2013 02:57

Finland tillhör toppländerna i internationella jämförelser av skolelevers resultat medan elever i Sverige halkar efter.

I Finland tar lärare med läxan i undervisningen: den diskuteras i klassrummet och eleverna får själva rätta läxan, skriver Svenska Dagbladet.

Svenska och norska lärare betraktar läxan som något separat som rättas och i bästa fall lämnas tillbaka.

-Det finns många teorier kring varför Finland lyckas bättre, men det vi ser i våra data är framför allt skillnader i uppföljningen av läxorna. I Finland används läxorna aktivt i klassrummet för att öka lärandet, det är en markant skillnad mot i Sverige och Norge, säger Liv Sissel Gronmo, första amanuens vid Institutt för laererutdanning og skoleforskning på universitetet i Oslo, till tidningen.

Hon konstaterar att det blir meningslöst att ge läxor om uppföljningen uteblir.

-Norge ligger högt i förhållande till Sverige när det gäller mängden läxor. Men uppföljningen är inte så bra. Därför har läxorna heller inte så god effekt, säger Gronmo till tidningen.

Hennes och de andra forskarnas rön bygger bland annat på analyser av den senaste TIMSS-undersökningen, en internationell kunskapsjämförelse inom matematik och naturvetenskap i årskurs fyra och åtta. Resultaten visar exempelvis att två av tio lärare Sveriges åttondeklasser diskuterar läxan i klassrummet.

I Norge är motsvarande siffror tre av tio och i Finland hela nio av tio.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!