Självmord vanligt bland läkare

Självmord är sex gånger vanligare bland läkare än arkitekter, enligt en dansk undersökning. I Sverige finns ingen motsvarande studie, men det är ändå känt att särskilt kvinnliga läkare ligger högt i statistiken.

6 juli 2007 12:52
Kollegiala stödgrupper är Läkarförbundets motmedel.
— Vi arbetar dels med arbetsmiljön, dels genom nätverket Läkare stödjer läkare, säger Eva Nilsson Bågenholm, Svenska Läkarförbundets ordförande.
I den danska studien, redovisad nyligen i tidningen Politiken, analyseras nästan 3 200 självmord på 1990-talet utifrån yrke. Här bekräftas bilden av att lågstatusjobb, låg lön och arbetslöshet är riskfaktorer. Men läkarna avviker och ligger i topp med högre självmordstal än de arbetslösa. Läkarnas självmordsrisk beskrivs som tre gånger högre än lärarnas och sex gånger högre än ingenjörernas och arkitekternas.

Även sjuksköterskor ligger högt i den danska rapporten. Enligt en rapport från Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet är även bland annat apotekare, jurist, socialarbetare, bonde, polis och journalist internationellt kända som riskyrken.
— Men man ska vara mycket försiktig med sådana jämförelser. Det rör sig trots allt om så få fall, varnar Sven Bremberg, docent i socialmedicin och verksam på Folkhälsoinstitutet.
Läkarnas höga självmordstal bekräftas i flera studier. Enligt en annan dansk rapport om dödsfall 1973—92 låg läkarna under befolkningsgenomsnittet i dödlighet i en rad sjukdomar, men klart över när det gällde självmord som dödsorsak.

En stressig och utsatt arbetsmiljö med stort ansvar är en orsak, menar Eva Nilsson Bågenholm. Till det kommer kunskaper om och tillgång till medel för effektiva självmordsmetoder. Misslyckade självmordsförsök förekommer mer sällan bland läkare än bland andra. Läkarna är även obenägna att söka hjälp när de mår dåligt, utan försöker i stället självmedicinera.
— Att skriva ut antidepressiva medel till sig själv är direkt olämpligt. Här måste man ha en behandlande läkare, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Vid sidan av nätverket Läkare stödjer läkare har Läkarförbundet därför också byggt upp en organisation där läkare behandlar kolleger. Den läkare som mår dåligt slipper att gå till sin arbetskamrat utan kan i stället enkelt konsultera en kollega någon annanstans.
BAKGRUND:

Läkare har en krävande psykosocial arbetsmiljö, skriver Arbetsmiljöverket i en sammanställning av enkätsvar 2005.
* 79 procent av läkarna anser sig ha för mycket att göra, 76 procent uppfattar jobbet som psykiskt påfrestande.

74 procent tvingas varje vecka dra in på luncher eller jobba över, 63 procent har ofta svårt att koppla av tankarna från jobbet.
63 procent har det senaste året råkat i konflikt med andra på jobbet, 29 procent uppger sig ha blivit utsatta för hot och våld.

Läkarförbundets nätverk Läkare stödjer läkare består av cirka 140 läkare som utbildats för att prata med kolleger som behöver stöd och hjälp att hantera problem i jobb eller privatliv.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland svenska män och kvinnor i 30-årsåldern. 2004 registrerades 1 154 självmord i Sverige. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet föreslår kommunala "haveriutredningar" som ska syna varje enskilt självmord som ett led i bättre förebyggande arbete. (TT)
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!