Många frågor kring Uppsala Arena

Bolaget bakom Uppsala Arena vill att kommunen satsar 150 miljoner kronor i projektet. Upplägget beskrivs som att kommunen lånar ut pengarna till bolaget. Men om de 150 miljonerna verkligen måste återbetalas, i så fall när och till vilken ränta är fortfarande oklart.

29 april 2010 07:12


@3a Text ui:Som UNT berättade i går har det privata företaget Uppsala Arena 2010 AB i dagarna lagt fram ett avtalsförslag som man vill att kommunen skriver under. Enligt förslaget väntas den idrotts- och konferensarena som planeras i Gränby kosta 650 miljoner kronor. Det är en rejäl ökning jämfört med de 300 miljoner som angavs 2008.
Av de 650 miljonerna ska enligt planerna näringslivet satsa 500 miljoner och kommunen resten. Men villkoren för den insats på 150 miljoner som kommunen eventuellt kommer att bidra med är höljda i dunkel.
UNT har bett att få ta del av villkoren men stora delar har sekretessbelagts av kommunen.
- Eftersom det pågår diskussioner och inget ännu är klart vill jag inte diskutera frågan, säger kommunens fastighetsdirektör Sven-Gunnar Dahlquist.
Han berättar dock att det enligt avtalsförslaget rör sig om ett "villkorat kapitaltillskott" från kommunen på 150 miljoner. Sven-Gunnar Dahlquist säger att det inte är ett renodlat lån utan en "låneliknande konstruktion".
- Som förslaget ser ut ska pengarna återbetalas till kommunen i den mån arenabolagets ekonomi medger det.
Vad händer då om bolaget inte anser sig ha råd att betala tillbaka pengarna till kommunen? Hur ser avbetalningsplanen ut? Vilka räntesatser gäller? Det är frågor som Sven-Gunnar Dahlquist vill återkomma till när avtalsförslaget fått fastare form.
I förslaget ingår även att Uppsala kommun hyr in sig i Uppsala Arena för 15 miljoner kronor om året i 25 år samt upplåter cirka 27 000 kvadratmeter mark nära Gränby centrum.
På måndag ska fastighetsnämnden ta ställning till avtalet och i juni väntas ärendet tas upp i kommunfullmäktige.
@3a Text ui:Förslaget är så nytt att de ledande politikerna ännu inte läst det utan bara fått en muntlig redogörelse.
- Att kommunen ska satsa 150 miljoner kronor kan kännas mycket. Men nu talas det om att kommunen bara ska låna ut pengarna som sen ska återbetalas och då blir det en annan situation, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (FP) som betonar att hans parti inte hunnit diskutera saken.
Vissa politiker börjar se paralleller med Musikens hus. Det handlar om stora summor skattemedel, starka påtryckargrupper och en osäkerhet om projektet blir ekonomiskt lönsamt.
- Det finns en risk att kommunens kostnader kommer att växa om vi ger oss in i Uppsala Arena, precis på samma sätt som i Musikens hus, där det bara blev dyrare med tiden, säger Maria Gardfjell, blivande kommunalråd för Miljöpartiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!