Få fyller på när många pensioneras

En femtedel av Uppsalas lärare är över 60 år. Samtidigt står platser på lärarprogrammet tomma.

6 maj 2013 06:02

En femtedel av Uppsalas lärare är över 60 år. Samtidigt står platser på lärarprogrammet tomma. Till hösten vill till exempel inte någon plugga till kemilärare och det räcker med 0,1 på högskoleprovet för att bli lärare.

Inom fem år händer det. 20 procent av lärarkåren i den kommunala skolan går i pension, och när det gäller rektorer är hela 35 procent över 60 år. Håkan Sandberg, HR-chef vid Utbildning och lärande på Uppsala kommun, beskriver pensionsavgångarna som en stor utmaning. Och än mer kritiskt blir läget när kravet på lärarlegitimationer införs i december. För att locka nya lärare försöker kommunen bland annat erbjuda lärarstudenter bra praktikplatser för att få dem att vilja stanna kvar. Några kraftigt höjda löner blir det däremot inte, trots att lärarlönerna i Uppsala ligger lägre än rikssnittet.
– Självklart skulle vi vilja betala våra lärare bättre men pengarna finns inte, säger Håkan Sandberg.

Den stora frågan är vilka som ska ta vid när de stora pensionsavgångarna rullar i gång. Söktrycket till Uppsalas lärarutbildning har visserligen ökat något de senaste terminerna, framför allt när det gäller förskolelärare och lärare i årskurs ett till tre. Men för lärare inom de naturvetskapliga ämnena och i moderna språk är intresset kört i botten. Gymnasielärare i kemi har inga förstahandssökande alls till hösten. Naturkunskap har en enda sökande, liksom geografi och franska. Att vara lärare för årskurs fyra till sex lockar inte heller. Samtidigt hoppade mellan 10-15 procent av lärarstudenterna av studierna från hösten 2011 till och med våren 2013.

Rekryteringen till lärarutbildningen har förändrats i grunden. Under 1980-talet tävlade tio sökande om en plats på ämneslärarutbildningen, förra året var det bara 1, 2 sökande. Att antalet sökande är så få, leder också till låga antagningskrav.  De senaste åren har flera sökande som hade 0,1 på högskoleprovet - sämre än slumpen - kommit in på lärarutbildningen vid Uppsala universitet.
– Statusfallet för yrket är olyckligt. Näst intill farligt för ett land, säger Louise Plobeck, ordförande för Lärarförbundet i Uppsala län.
– Höga betyg är inte allt. Men det säger ändå något, som att det är en högpresterande person som kan lämna in uppgifter i tid. Och som lärare är tidspressen enorm. Det är deadlines varje dag.

Jonas Almqvist, ordförande för Lärarprogrammens programkommitté vid Uppsala universitet, ser den förändrade rekryteringsbasen som något positivt.
– Vi har ett uppdrag att rekrytera från alla samhällsklasser. I ljuset av det är lärarutbildningen framgångsrik och läkar- eller juristutbildningen mindre framgångsrik.

Det verkar inte heller finns något samband mellan låga antagningspoäng och avhopp. De som har kommit in via högskoleprovskvoten, men med extremt dåliga provresultat, klarar utbildningen lika bra som andra.
Betyder det att lärarprogrammen är för lätta att klara?
– Nej, det skulle jag inte säga. Studenter med väldigt bra gymnasiebetyg kan tycka att det är svårt, säger Jonas Almqvist.

Lärarstudenterna Philip Gustafsson och Alexander Kaloudis är snart färdigutbildade idrotts- och svensklärare. De beskriver lärarutbildningen vid Uppsala universitet med ett ”sådär”.  Ibland har den varit för lätt, ibland för teoretisk.
Philip Gustafsson har velat bli lärare ända sedan han själv gick i skolan. Trots det känner han sig inte särskilt stolt nu när det blivit verklighet.
– Helt ärligt kan jag inte säga med stolthet att jag läser till lärare. Ingen säger det högt men man läser det ändå mellan raderna – inte minst bland andra studenter. Att de tycker att man kunde ha gjort något annat med sin kompetens.

270 nya lärare per år behövs
Enligt Högskoleverket kommer det vara ett stort behov av lärare i framtiden. Särskilt gäller det gymnasielärare i vissa yrkesämnen, speciallärare och förskolelärare. Fram till år 2020 kommer 46 000 av 139 000 lärare i grund- och gymnasieskolan att nå pensionsåldern i hela landet. 42 000 grundskollärare, 29 000 förskollärare och 10 000 gymnasielärare behöver rekryteras fram till år 2020. I Uppsala län behövs 270 nya lärare per år fram till år 2020 enligt Regionförbundet i Uppsala län.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Regionförbundet i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!