En park som behövs

9 oktober 2009 00:01
Vad ska det nu bli av Seminarieparken? Allianspartierna i Uppsala är inte överens om byggplanerna och frågan läggs därmed på is till efter valet nästa höst. Men av detta kan inga helt säkra slutsatser dras om vad som händer i stället.
Ärendet ligger alltjämt i byggnadsnämnden. Ett nytt planförslag kommer säkerligen att tas fram. Men frågan är öppen och nya majoriteter kan uppstå.

Seminarieparkens framtid har nu diskuterats i ett par år och motståndet mot byggplanerna har vuxit. Det enda parti som förefaller hålla fast vid NCC:s plan om massiv bebyggelse med ganska höga hus och ett mindre parkområde kvar inne i kvarteret är nu Moderaterna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte ha någon bebyggelse alls.
Till den ståndpunkten har nu också Centern kommit, efter att först ha förespråkat en begränsad och lägre bebyggelse i delar av kvarteret, en hållning som också fick stöd av Folkpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna vill också bygga endast i en del av kvarteret, men i gengäld då bygga höghus för att utnyttja den begränsade ytan maximalt.
Frågan om kvarterets och parkens framtid är alltså inte avgjord med onsdagens beslut i kommunstyrelsen. Frågan kan mycket väl bli viktig för många väljare nästa höst.

UNT har ända sedan tidningen först tog upp ämnet på ledarplats 2008 hävdat följande:
Förtätning av den befintliga stadskärnan är i huvudsak bra - det skapar en tätare och mer levande stadsmiljö, minskar trycket på stadens omgivningar och förbättrar underlaget för viktig service. Men en tät stad behöver andningsytor. Det gäller också i stadsdelarna nära Seminariet där en stor mängd nya bostäder tillkommit de senaste åren.

När ett stort grönområde nu råkar finnas mitt i denna del av staden, därtill med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, så vore det oförsvarligt att inte utnyttja möjligheten att skapa en attraktiv park som både kan vara viktig för de nyinflyttade i kvarteren omkring och en tillgång för hela staden. Ett lockande förslag är att skapa en "skulpturpark", ett annat är att ta vara på områdets historia och skapa en "pedagogisk park". Inspiration kan hämtas till exempel från Malmö. För en skola skulle en omgivning av detta slag vara idealisk.
Seminariebyggnadens karaktär gör samtidigt att eventuell bebyggelse i delar av kvarteret inte bör vara alltför påträngande. Monumentalbyggnader kräver ett visst fritt utrymme för att komma till sin rätt. Man kan mycket väl bygga i begränsad skala i en mindre del av kvarteret, men höghus är inte någon lyckad idé.

Ett nytt planförslag är nödvändigt. Varför inte då ta fasta på alla goda idéer för att skapa en spännande parkmiljö som kan bli ett naturligt centrum i denna del av Uppsala?
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!