UL-resor kan bli billigare för anställda i landstinget

Landstingsanställda som reser med UL kan tjäna upp till 2 000 kronor per år på en ny biljettmodell. Men de rödgröna partierna tycker att rabatten är för dålig.

2 september 2014 06:03

Med start i oktober kan anställda i Uppsala läns landsting köpa billigare biljetter om de reser med UL. Det handlar om resor med Uppsalas stadsbussar, regionbussarna och Upptåget.

Det går till så att landstinget köper en årsbiljett till de anställda och sedan dras kostnaden varje månad från lönen.

De som idag köper 30-dagarsbiljett kommer då billigare undan. Det beror på att kostnaden per månad blir lägre om man köper årskort jämfört med om man köper 30-dagarsbiljetter.

En ordinarie 30-dagarsbiljett, som ger rätt till fritt resande i hela länet med UL, kostar 790 kronor. Månadskostnaden sänks till 625 kronor genom den modell som landstinget nu erbjuder, där alltså landstinget finansierar årsbiljetten varefter det blir ett månatligt löneavdrag.

För varje resenär innebär det en besparing på 165 kronor i månaden eller 1 980 kronor om året.

Men frågan är något mer komplicerad än så. För de UL-resenärer som idag har årsbiljett och betalar med autogiro blir besparingen bara 33 kronor per månad eller 400 kronor per år. Det beror på att de som betalar med autogiro redan nu har en viss rabatt.

Landstingsrådet Börje Wennberg (S) tycker att en rabatt för autogirokunderna på 33 kronor i månaden blir alltför liten.

– Ska det vara en rabatt att tala om borde den väl ligga på i storleksordningen 20 procent, säger Börje Wennberg.

Det skulle i så fall innebära att autogirokunderna kommer ner i en månadskostnad på runt 530 kronor.

– Dessutom är årsbiljetten inte personlig utan jag kan låna ut den till vem som helst. Den möjligheten går förlorad om jag istället övergår till att köpa 30-dagarsbiljett, framhåller Börje Wennberg.

När ärendet kom upp på landstingsstyrelsen under måndagen lade de rödgröna partierna ett alternativt förslag som gick ut på att landstingsdirektören skulle utreda en modell som ger de anställda 20 procents rabatt.

Alliansen klubbade dock igenom sitt eget förslag. Rabatterna börjar gälla den första oktober i år.

Den nya modellen beräknas kosta landstinget en miljon kronor om året.

Satsningen är en del av landstingets mål att få fler anställda att resa kollektivt. I nuläget är det ungefär 25 procent av personalstyrkan på cirka 11 000 personer som tar buss eller tåg till och från jobbet.

Det resesätt bland de landstingsanställda som ökat mest är cyklandet. Mellan 2010 och 2013 steg siffran från 22 till 32 procent.

Under 2015 planerar landstingsdrivna UL att höja biljettpriserna med i genomsnitt 3 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!