Rovdjur vanlig syn i Uppland

Under oktober utför länsstyrelsen i Uppsala län en inventering av länets rovdjur. Här är en sammanställning av de rovdjursobservationer som gjorts hittills under månaden.

18 oktober 2015 17:03

Så sent som på lördagen kunde UNT rapportera om att privatpersoner sett en björn på vägen utanför Heby. Helgens observationer är de enda som gjorts av björn hittills i oktober enligt länsstyrelsens hemsida rovobs.se. Däremot har andra rovdjursobservationer gjorts:

Under oktober har det även gjorts totalt åtta observationer av lodjur i bland annat Knivsta, Tierp, Heby, Enköping och Uppsala. En anmälare uppger även att han eller hon ska ha stått bara fem meter ifrån lodjuret som morrade och fräste.

Hittills i oktober har varg observerats vid fem tillfällen i Älvkarleby, Enköping, Östhammar och Heby. En anmälare från Enköping skriver att denne såg något ljust lunka förbi i skogen intill. Strax därefter "larmade alla fåglar i skogen – från kråka till hackspett".

Monica Eriksson är vilthandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala län, hon menar att oktober 2015 inte utmärker sig från tidigare år.

– Nej det är ingen större skillnad. Däremot är oktober en månad när vi är extra intresserade av observationer från allmänheten eftersom vi genomför en inventering av just rovdjur i länet, säger Monica Eriksson.

På hemsidan rovobs.se kan allmänheten rapportera in sina rovdjursobservationer runt om i länet, observationerna kontrolleras sedan av länsstyrelsen kontinuerligt. Av de femton observationer som gjorts hittills i oktober har dock endast två kvalitetssäkrats och bekräftats.

LÄS MER: Björn dök upp framför bilen

<p>Rovdjursobservationer</p>

Oktober 2015

Vid fem tillfällen har varg observerats.

Vid åtta tillfällen har lo observerats.

Vid två tillfällen har björn observerats.

Oktober 2014

Vid sex tillfällen observerades varg.

Vid åtta tillfällen observerades lo.

Vid ett tillfälle observerades björn.

Källa: rovobs.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!