Landstinget fälls för tv-program

Uppsala läns landsting förlorar striden kring tv-serien ”Sjukhuset”. Hovrätten dömer landstinget att betala 60 000 kronor i skadestånd.

26 november 2014 08:12

- Det är en sådan oerhörd lättnad att någon lyssnat på oss, sade Susanna Engström från Bålsta direkt när domen avkunnades på onsdagen.

Hon är dotter till den cancersjuke man som filmades på Akademiska sjukhuset av ett tv-team, trots att han inte gett sitt medgivande. Kort efter inspelningen avled han.

De anhöriga var samlade i Bålsta när domen kom vid 13-tiden. Och det blev genast tårar, kramar och lättnad bland dem, rapporterar UNT:s utsända på plats.

Det var 2007 som landstinget lät ett tv-team filma inne på vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset för serien ”Sjukhuset” som sändes i TV3.

När programmet visades hade bilderna på Susanna Engströms pappa pixlats för att försvåra identifiering. Men de anhöriga kände ändå igen honom när de råkade se inslaget. De tog mycket illa vid sig och stämde landstinget.

Hovrätten fastställer att det skett brott mot tystnadsplikten i programmet. Hovrätten river därmed upp en tidigare dom från Uppsala tingsrätt där landstinget friades.

Landstinget döms att betala ett skadestånd på 20 000 kronor vardera till tre av den avlidne mannens anhöriga.

Under förhandlingarna i hovrätten hävdade de anhöriga bland annat att deras rätt till privatliv enligt Europakonventionen har kränkts eftersom den sjuke mannen inte hade godkänt inspelningen.

– Vi är ödmjuka inför hovrättens dom och idag går våra tankar till de anhöriga, kommenterar landstingets chefsjurist Jens Larsson.

Om ni är så ödmjuka, varför betalade ni inte skadestånd till de anhöriga redan från början?

– De hävdade ett mer substantiellt belopp än det hovrätten fastställt och det kunde inte landstinget acceptera.

Kommer ni att överklaga hovrättens dom?

– Jag vågar inte svara än, vi måste läsa igenom domen först. Idag är det de anhörigas dag och våra tankar går till dem, säger Jens Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!